Dotarły do nas informacje, jakoby Huta Trzyniecka (Třinecké železárny, a.s.) nie udzieliła Miejscowemu Kołu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie wsparcia finansowego z okazji 75. Gorolskigo Święta.

  Jednak wnikliwy, odpowiedzialny, a przede wszystkim obiektywny obserwator z pewnością by zauważył na fasadzie sceny w Lasku Miejskim tablice informacyjne naszych sponsorów: Ministerstwa Kultury RCz, Moravia Steel, a.s. oraz Huty Trzynieckiej (Třinecké železárny, a.s.). Z pewnością by zauważył na planszy umieszczonej w Lasku Miejskim listę sponsorów a na niej Třinecké železárny, a.s. Z pewnością by zauważył logo i nazwę Huty Trzynieckiej wśród innych sponsorów w Gorolski Gazecie. Z pewnością by zauważył logo z nazwą Huty Trzynieckiej na wszystkich plakatach, bilbordach oraz wszelkich materiałach pisemnych oraz elektronicznych (Facebook, strona internetowa) opracowanych przez Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie z okazji 75. Gorolskigo Święta.

  Z pewnością obserwator nie był ani wnikliwy, ani odpowiedzialny, skoro szerzy takie pomówienia na temat naszego Gorolskigo Święta.

  Jak sięgam pamięcią po czasy dyrektora Boublíka, Huta Trzyniecka zawsze stała u boku Gorolskigo Święta i tak było i w tym roku. Bez sponsorów, a Huta Trzyniecka należy do tych wyjątkowych, Komitet Organizacyjny Gorolskigo Święta nie byłby w stanie zaplanować, a następnie zrealizować tak pięknego widowiska. Jeśli natomiast były jakieś niedociągnięcia, a zawsze się takie zdarzają, to kierownictwo Huty Trzynieckiej na czele z Dyrektorem Generalnym Janem Czudkiem serdecznie przepraszam.

  Mam jednak wielką nadzieję, że ten incydent nie wpłynie na naszą długoletnią współpracę i będziemy mieli dalej przyjemność wspólnie organizować kolejne edycje Gorolskigo Święta. Liczba zgromadzonych ludzi oraz ich spontaniczne reakcje utwierdzają mnie bowiem w przekonaniu, że Gorolski Święto jest nie tylko imprezą ważną, ale również bardzo potrzebną dla naszego regionu.

  W tym miejscu chciałbym ponownie wyrazić moje osobiste podziękowania wszystkim naszym sponsorom, bez których to Święto Folkloru nie miałoby prawa się udać!

  Jan Ryłko wraz z całym Komitetem Organizacyjnym Gorolskigo Święta

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.