Rozpoczęty w zeszłym roku proces naboru do korpusu europejskich astronautów przeszedł przez kolejny etap. 8 kobiet i 14 mężczyzn z Polski przeszło testy Europejskiej Agencji Kosmicznej i zakwalifikowało się do kolejnej fazy rekrutacji na astronautę. Nową grupę europejskich astronautów powinniśmy poznać pod koniec bieżącego roku.

  Europa ma obecnie siedmiu aktywnych astronautów. Aktualnie trwa proces naboru kandydatów do nowej grupy astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Poprzedni miał miejsce w 2008 roku. Na portalu zwrot.cz pisaliśmy o tym pod koniec maja 2021 r.

  Statystyka zgłoszeń

  Wstępny etap rekrutacji na astronautę ESA przebiegający od 31 marca 2021 zamknięto 18 czerwca 2021. Wkrótce po tym terminie Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała wstępne sprawozdanie obejmujące podstawowe statystyki.

  Zgodnie z nimi, zgłoszenie nadesłało 22 589 kandydatów, z czego 17 170 to mężczyźni (76%) a 5 419 to kobiety (24%). Względem poprzedniego naboru w 2008 roku, to prawie trzykrotny wzrost – wówczas zgłosiło się 8 413 kandydatów, w tym tylko 1 287 (15%) kobiet. Należy jednak pamiętać, że członkostwo w ESA dotyczyło wówczas nieco mniejszej liczby państw – od tamtego czasu dołączyło 5 nowych członków (wraz z Polską) oraz kilku partnerów stowarzyszonych.

  Ze wstępnego sprawozdania ESA wypływa, że zgłoszenia pochodziły ze wszystkich państw członkowskich ESA i państw stowarzyszonych z Agencją. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Francji 7 137 (na każdy milion obywateli było zatem 106 wniosków), najmniej wniosków wpłynęło z Estonii, bo tylko 57.

  Z Polski wysłano 549 wniosków, z czego 421 (76,7%) było od mężczyzn, a 128 (23,3%) od kobiet. To oznacza, że na każdy milion Polaków przypada 14 osób, które chcą zostać astronautami.

  Z Czech zarejestrowano 202 zgłoszeń, z czego 165 (81,7%) to mężczyźni a 37 (18,3%) to kobiety. Znaczy to, że w Czeskiej Republice na każdy milion obywateli astronautami chce zostać 19 osób.

  Jako ciekawostkę można podać, że największy odsetek zgłoszeń kobiet zanotowała Estonia (38,6%), najniższy zaś Norwegia (tylko 17,6%).

  Nabór na astronautki i astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2021 roku jest pierwszym, w którym mogą kandydować osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, oznaczeni tutaj kategorią „parastronauty”. W gronie kandydatów znalazło się łącznie 257 osób z takim orzeczeniem, z czego najwięcej kandyduje z Francji (67 osób). Z Polski swoich sił próbuje 12 osób z obniżoną sprawnością ruchową, w tym 8 mężczyzn i 4 kobiety.

  Praca na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS:

  Pierwsza faza rekrutacji

  Według oficjalnych informacji Europejskiej Agencji Kosmicznej we wstępnej fazie odrzucono około 20% podań niespełniających podstawowych kryteriów. Reszta, ponad 80% zgłoszeń, które spełniły warunki wejściowe, przeszło przez szczegółową ocenę. Kandydaci zostali zaproszeni na całodzienne testy w europejskim ośrodku treningowym.

  W tym etapie przede wszystkim sprawdzane były możliwości percepcji, spostrzegawczości, ogólnej wiedzy oraz możliwości wykonywania obliczeń przykładowo mając do dyspozycji niewielką ilość czasu. Wszyscy zaproszeni kandydaci wykonali również serię testów psychologicznych i testów osobowości.

  Astronauci lubią przebywać w Kopule (w module obserwacyjnym Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS) i obserwować Ziemię:

  Drugi etap rekrutacji do korpusu europejskich astronautów i „parastronautów”

  Europejska Agencja Kosmiczna do drugiego etapu naboru do korpusu europejskich astronautów zaprosiła łącznie 1361 kandydatów, z czego 61% to mężczyźni a 39% to kobiety. Ponadto, ESA zaprosiła 29 kandydatów na „parastronautę”, z czego 72,4% to mężczyźni a 27,6% to kobiety.

  W kolejnej fazie rekrutacji na astronautę ESA znalazło się również 22 Polaków. 8 kobiet i 14 mężczyzn z Polski przeszło wymagane testy Europejskiej Agencji Kosmicznej i zakwalifikowało się do drugiego etapu rekrutacji na europejskiego astronautę!

  Jak poszło przedstawicielom innym krajów przedstawia powyższa infografika opublikowana na stronie internetowej ESA w ubiegłym tygodniu.

  Przed kandydatami na astronautów teraz szereg dalszych wywiadów psychologicznych, testów grupowych i medycznych. W trakcie wieloetapowego procesu ESA będzie wybierać najlepszych kandydatów do wypełniania zadań przeznaczonych dla astronautów. Osoby, które pomyślnie przejdą każdy z tych etapów selekcji, zostaną zaproszone na końcowe rozmowy rekrutacyjne.

  O finalnym wyniku dalszych sześciu faz zamkniętej rekrutacji i skierowaniu wybranych osób na specjalistyczne szkolenia dowiemy się pod koniec 2022 roku. Miejsc do obsadzenia jest relatywnie niewiele – od czterech do sześciu w ramach zawodowej grupy astronautów, około dwudziestu kandydatów do grupy rezerwowej oraz przynajmniej jedną osobę z pewnym stopniem niepełnosprawności dla ustalenia możliwości uczestnictwa w misjach kosmicznych.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.