NAWSIE / W piątek 15 października w Domu PZKO w Nawsiu odbył się XVII Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS. Członkowie dyskutowali głównie na temat spisu ludności oraz wybrali centralne organy Ruchu.

  Przed rozpoczęciem obrad zaolziański tenor Władysław Czepiec zaśpiewał trzy utwory operowe. W obradach brali udział członkowie sekcji polskiej i węgierskiej. Gośćmi obrad byli senator Jerzy Cieńciała i kandydat TOP 09 w wyborach parlamentarnych Roman Strzondała.

  W sprawozdaniu podkreślono, że działalność Ruchu była ograniczona z powodu pandemii COVID-19. Rozporządzenia rządowe umożliwiały organizować zebrania tylko w formie zdalnej, dlatego członkowie kontaktowali się głównie telefonicznie i drogą mailową. Pomimo to zorganizowali również zebrania Rady Republikowej i Rady Wykonawczej w Wierzniowicach, Kocobędzu, Ostrawie i Nawsiu.

  Dla angażujących się w ruchu Polaków szczególne znaczenie ma prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, prawo do kształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, prawo udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, prawo do szerzenia informacji w swoim języku, prawo do rozwoju własnych tradycji kulturalnych, prawo do zachowania własnych zabytków kultury i majątków.

  Coexistentia poparła kandydatów – Polaków na liście KDU-ČSL w wyborach do władz województwa morawsko-śląskiego. Aktywna była również w kampanii podczas Spisu Powszechnego 2021, w którym namawiała obywateli mniejszości narodowych, aby w arkuszu spisowym w rubryce narodowość wyznaczyli wyłącznie jedną narodowość – polską, węgierską itp., a w rubryce język ojczysty – język polski, język węgierski itp.

  Dyskusja na temat spisu ludności

  W dyskusji plenarnej poruszano przede wszystkim temat spisu ludności. Coexistentia nie zgadza się ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej w sprawie podliczania osób bez narodowości i osób deklarujących podwójną narodowość.

  Ministerstwo osoby, które nie zadeklarowały żadnej narodowości, wlicza do narodowości czeskiej, natomiast jeżeli obywatel zadeklarował narodowość czeską i polską lub czeską i węgierską będzie wliczony tylko do narodowości czeskiej. W tej sprawie przedstawiciele ruchu politycznego zwrócili się do senatorów.

  Na Kongresie odbyły się wybory centralnych organów Ruchu. Przewodniczącym został wybrany Zoltán Domonkos, pierwszym wiceprzewodniczącym Józef Toboła, Wybrano również 25-osobową Radę Republikową, 3-osobową Komisję Rewizyjną i 3-osobowy Sąd Rozjemczy.

  Po zakończeniu obrad Kongresu odbyło się zebranie nowej Rady Republikowej, która wybrała zastępcę przewodniczącego i 9-osobową Radę Wykonawczą.

  Tadeusz Toman

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.