NAWSIE / W sobotę 9 listopada odbył się w Domu PZKO w Nawsiu XVI Kongres Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. W obradach brali udział oprócz członków sekcji polskiej również Węgrzy z Pragi.

Przed zagajeniem obrad wystąpiła pieśniarka operowa Beata Kantor z trzema utworami Franciszka Liszta. Referat dotyczący trzydziestoletniej działalności ruchu wygłosił jego wiceprzewodniczący Stanisław Gawlik.

W ramach dyskusji plenarnej wystąpili: wicewójt Nawsia Marian Waszut, przedstawiciel TOP 09 Bogdan Dal, wójtowie i wicewójtowie wybrani z list Coexistentii, przewodniczący stowarzyszenia ds. rehabilitacji Jánosa Esterhzyego László Attila Kocsis i inni.

Odczytano list jednego z założycieli Coexistentii w 1990 roku, Miklosa Duraya, który ze względów zdrowotnych nie mógł wziąć udział w Kongresie.

Dla angażujących się w ruchu Polaków szczególnie istotne znaczenie ma udział w wyborach wszystkich szczebli władzy. W czasie trwania ostatniej kadencji były to wybory parlamentarne 20-21 października 2017 roku, podczas których Coexistentia współpracowała z KDU-ČSL i wspierała na liście kandydatów Bogusława Niemca i Andrzeja Szyję z KDU-ČSL oraz swoich kandydatów Helenę Michalską i Józefa Przywarę. Popierana przez Coexistentię lista kandydacka otrzymała mandaty w Izbie Poselskiej Parlamentu RC.

W wyborach komunalnych 5-6 października 2018 roku Coexistentia obroniła wynik sprzed czterech lat i uzyskała łącznie 41 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu ruch polityczny zdobył samodzielnie łącznie 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi łącznie 12 mandatów, a dodatkowo 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL (4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie). Progu pięcioprocentowego nie udało się przekroczyć w Boguminie (koalicja), Piotrowicach koło Karwiny i Trzyńcu (stowarzyszenie z TOP 09).

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 24-25 maja 2019 roku Coexistentia popierała Pawła Kawuloka, kandydata ČSSD. Lista niestety nie przekroczyła progu 5 procent, ČSSD nie uzyskała mandatów.

Kongres przyjął program wyborczy i priorytety programowe na okres kadencji 2019-2021 i znowelizowany statut. Odbyły się wybory centralnych organów: przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego, 23-osobowej Rady Republikowej, 3-osobowej Komisji Rewizyjnej i 3-osobowego Sądu Rozjemczego. Organy centralne działać będą w niezmienionym składzie.

Tadeusz Toman

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.