CZESKI CIESZYN / Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński przyznał medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Władysławowi Kristenowi za szczególną troskę i pieczę nad miejscami pamięci narodowej.

  Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadawany jest osobom zasłużonym dla pamięci narodowej. Został ustanowiony w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu oraz badaniu i upowszechnianiu miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego. Nadawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  Medal wręczyła Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz

  – Władysław Kristen jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, przez 35 lat pełnił funkcję prezesa Miejscowego Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach. Aktywnie działa w Kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn oraz Kręgu Seniora Harcerstwa Polskiego w Czechach. Współorganizuje wspólne spotkania Kręgów Seniora ZHP (Cieszyn, Bielsko-Biała, Rybnik, Radlin) z Kręgiem Seniora Zaolzie Harcerstwa Polskiego w Czechach, reprezentuje seniorów Harcerstwa Polskiego w Czechach na corocznych ogólnopolskich Złazach Seniorów – powiedziała Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

  – Pan Władysław Kristen pielęgnuje historię Polaków żyjących na terenach Śląska Cieszyńskiego. Swoimi inicjatywami utrzymuje pamięć o polskich ofiarach nie tylko wśród kolejnych pokoleń Polaków, ale wszystkich mieszkańców tych terenów. Wśród wielu inicjatyw historyczno-edukacyjnych, które rozpoczął i osobiście kieruje ich przygotowaniem, należy wymienić „Rowerem po żywocickich stelach”. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń upamiętniających tragiczną śmierć Polaków podczas II wojny światowej w miejscowości Żywocice — dodała Konsul Generalna RP w Ostrawie.

  — Jako harcerz życzę, żeby w przyszłości młodzież zainteresowała się tymi sprawami — mówi Władysław Kristen.

  Śladami żywocickiej tragedii

  Rajd rowerowy odbywa się corocznie od 2010 roku szlakiem kamiennych stel umieszczonych w miejscach egzekucji 36 mieszkańców Żywocic, którzy zginęli 6 sierpnia 1942 roku z rąk nazistów. Projekt nawiązuje do corocznych uroczystości organizowanych przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej oraz władze miasta Hawierzów, przypominających jedną z największych niemieckich zbrodni dokonanych w czasie II wojny światowej na ludności Żywocic i okolicznych wsi.

  Zbrodnia miała miejsce 6 sierpnia 1944 roku, gdy rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. Z 36 ofiar 27 było narodowości polskiej. Rajd rowerowy nie tylko przypomina o tragedii, ale zaznajamia szerokie grono miejscowej ludności z miejscami pamięci, które rozsiane są po okolicznych lasach, miedzach, a nawet przydomowych ogródkach, a o których pamięć stopniowo zanika.

  Wydarzenie jest jedną z najważniejszych historycznych uroczystości upamiętniających ofiary II wojny światowej. Inicjatywa pana Władysława Kristena przywróciła należyty szacunek poszczególnym pomnikom i ich ofiarom.

  Gratulacje złożyła również prezes PZKO Helena Legowicz

  – Chciałabym podziękować za to, że twoje działania upamiętniają nie tylko to zdarzenie, ale w ogóle naszą historię. Jestem przekonana o tym, że medal, który dzisiaj otrzymałeś, nie osłabi twojej aktywności, i dopóki zdrowie ci na to pozwoli, będziesz nadal kontynuował działalność. Mam jednak do ciebie małą prośbę. Każdy z nas powinien pomyśleć o tym, że musi wychować swoich następców. Szukaj następcy, który będzie kontynuował twoją pracę – powiedziała Helena Legowicz, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

  (NS)

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.