E-mail: nina@zwrot.cz

  CZESKI CIESZYN / Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński przyznał medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Władysławowi Kristenowi za szczególną troskę i pieczę nad miejscami pamięci narodowej.

  Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadawany jest osobom zasłużonym dla pamięci narodowej. Został ustanowiony w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu oraz badaniu i upowszechnianiu miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego. Nadawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  Medal wręczyła Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz

  – Władysław Kristen jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, przez 35 lat pełnił funkcję prezesa Miejscowego Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach. Aktywnie działa w Kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn oraz Kręgu Seniora Harcerstwa Polskiego w Czechach. Współorganizuje wspólne spotkania Kręgów Seniora ZHP (Cieszyn, Bielsko-Biała, Rybnik, Radlin) z Kręgiem Seniora Zaolzie Harcerstwa Polskiego w Czechach, reprezentuje seniorów Harcerstwa Polskiego w Czechach na corocznych ogólnopolskich Złazach Seniorów – powiedziała Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

  – Pan Władysław Kristen pielęgnuje historię Polaków żyjących na terenach Śląska Cieszyńskiego. Swoimi inicjatywami utrzymuje pamięć o polskich ofiarach nie tylko wśród kolejnych pokoleń Polaków, ale wszystkich mieszkańców tych terenów. Wśród wielu inicjatyw historyczno-edukacyjnych, które rozpoczął i osobiście kieruje ich przygotowaniem, należy wymienić „Rowerem po żywocickich stelach”. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń upamiętniających tragiczną śmierć Polaków podczas II wojny światowej w miejscowości Żywocice — dodała Konsul Generalna RP w Ostrawie.

  — Jako harcerz życzę, żeby w przyszłości młodzież zainteresowała się tymi sprawami — mówi Władysław Kristen.

  Śladami żywocickiej tragedii

  Rajd rowerowy odbywa się corocznie od 2010 roku szlakiem kamiennych stel umieszczonych w miejscach egzekucji 36 mieszkańców Żywocic, którzy zginęli 6 sierpnia 1942 roku z rąk nazistów. Projekt nawiązuje do corocznych uroczystości organizowanych przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej oraz władze miasta Hawierzów, przypominających jedną z największych niemieckich zbrodni dokonanych w czasie II wojny światowej na ludności Żywocic i okolicznych wsi.

  Zbrodnia miała miejsce 6 sierpnia 1944 roku, gdy rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. Z 36 ofiar 27 było narodowości polskiej. Rajd rowerowy nie tylko przypomina o tragedii, ale zaznajamia szerokie grono miejscowej ludności z miejscami pamięci, które rozsiane są po okolicznych lasach, miedzach, a nawet przydomowych ogródkach, a o których pamięć stopniowo zanika.

  Wydarzenie jest jedną z najważniejszych historycznych uroczystości upamiętniających ofiary II wojny światowej. Inicjatywa pana Władysława Kristena przywróciła należyty szacunek poszczególnym pomnikom i ich ofiarom.

  Gratulacje złożyła również prezes PZKO Helena Legowicz

  – Chciałabym podziękować za to, że twoje działania upamiętniają nie tylko to zdarzenie, ale w ogóle naszą historię. Jestem przekonana o tym, że medal, który dzisiaj otrzymałeś, nie osłabi twojej aktywności, i dopóki zdrowie ci na to pozwoli, będziesz nadal kontynuował działalność. Mam jednak do ciebie małą prośbę. Każdy z nas powinien pomyśleć o tym, że musi wychować swoich następców. Szukaj następcy, który będzie kontynuował twoją pracę – powiedziała Helena Legowicz, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

  (NS)

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Czy tegoroczny balik w szkole w Oldrzychowicach był udany? My nie mamy żadnych wątpliwości [zdjęcia]
   luty032023

   Czy tegoroczny balik w szkole w Oldrzychowicach był udany? My nie mamy żadnych wątpliwości [zdjęcia]

   Które atrakcje turystyczne województwa morawsko-śląskiego są najciekawsze? Możesz głosować do końca lutego
   luty032023

   Które atrakcje turystyczne województwa morawsko-śląskiego są najciekawsze? Możesz głosować do końca lutego

   Rząd Czech chce wprowadzić jednodniowe wybory. Głosowanie tylko w piątek
   luty032023

   Rząd Czech chce wprowadzić jednodniowe wybory. Głosowanie tylko w piątek

   Zabawa do białego rana. Macierz Szkolna z Bystrzycy zorganizowała bal
   luty032023

   Zabawa do białego rana. Macierz Szkolna z Bystrzycy zorganizowała bal

   „Puzzle tour w Oldrzychowicach”. Dzieci dowiedziały się, czym jest malarstwo
   luty022023

   „Puzzle tour w Oldrzychowicach”. Dzieci dowiedziały się, czym jest malarstwo

   Zaplanuj z nami weekend. Najciekawsze wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim
   luty022023

   Zaplanuj z nami weekend. Najciekawsze wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim

   Gorolskie Centrum Informacji ogłosiło konkurs fotograficzny. Tematem są schroniska turystyczne
   luty022023

   Gorolskie Centrum Informacji ogłosiło konkurs fotograficzny. Tematem są schroniska turystyczne

   Nominacja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla. Skierował ją marszałek Tomasz Grodzki
   luty022023

   Nominacja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla. Skierował ją marszałek Tomasz Grodzki

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.