PIOTROWICE KOŁO KARWINY /  Uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia Klubu Propozycji Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach koło Karwiny odbyło się we wtorek 15 czerwca. Oprócz członków i sympatyków Koła zaproszeni zostali niektórzy prelegenci, których w ciągu dziesięciu lat istnienia klubu było około czterdziestu.

Na wstępie kierownik klubu Tadeusz Toman przypomniał, że to spotkanie miało pierwotnie odbyć się w lutym, jednak z wiadomych przyczyn zostało zrealizowane dopiero teraz.

Z zaproszonych prelegentów przybyli znany działacz społeczny Stanisław Gawlik oraz Stanisław Grym, prezes Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów.

Piotrowicki Klub Propozycji powstał w 2011 roku z inicjatywy Tadeusza Tomana. Prelekcje odbywają się pięć razy w roku (w lutym, kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie), zawsze trzeci wtorek w miesiącu. Pierwsze spotkanie miało miejsce 15 lutego, gościem był Bogusław Raszka, prezes MK PZKO Wędrynia.

TADEUSZ TOMAN, prezes Klubu Propozycji MK PZKO w Piotrowicach koło Karwiny

Najróżniejsze tematy, najróżniejsi goście

Podczas prelekcji poruszano najróżniejsze tematy, zapraszano ciekawych gości. Byli wśród nich lekarze, podróżnicy, lokalni politycy, prezesi i członkowie kół PZKO, działacze społeczni i inni. Skupiano się na przykład na życiu i twórczości Gustawa Morcinka, sposobie prezentowania Polaków na Zaolziu w czeskich szkołach, rozpatrywano kwestię drapieżników w Beskidach czy rzeki Olzy. Rozmawiano o legendarnych lotnikach Żwirce i Wigurze czy wojnie czechosłowacko-polskiej w 1919 roku.

TOP PRELEGENT. Stanisław Gawlik wygłosił w Klubie Propozycji w Piotrowicach już trzy prelekcje

W rolę wykładowcy wcielił się również Sándor Pálffy, referując o działalności Związku Węgrów w Ostrawie.

Najwięcej słuchaczy miał Jacek Sikora

Dwie prelekcje miał sam kierownik Klubu Propozycji Tadeusz Toman, przybliżając tematy Bitwy pod Monte Cassino oraz 1. Powstania Śląskiego. Najwięcej wykładów, bo aż trzy, wygłosił Stanisław Gawlik. Najwięcej słuchaczy (21) zwabiła prelekcja poety i dziennikarza Jacka Sikory.

Niekiedy wykłady Klubu Propozycji musiały odbywać się w innych miejscach niż w piotrowickiej siedzibie PZKO. Wówczas spotykano się na przykład w świetlicy PZKO w Marklowicach czy Cukierni Rotigel.

PRELEGENT. Stanisław Grym, prezes Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów był jednym z prelegentów piotrowickiego Klubu Propozycji.

– Podczas tych spotkań nie tylko spotykamy się, lecz również dokształcamy – podreślił Stanisław Gawlik. Zdisław Mikula, prezes piotrowickiego Koła, podziękował za dotychczasową działaność Klubu Propozycji i wyraził nadzieję, że jego tradycja będzie podtrzymywana minimalnie kolejnych 10 lat.

Po skończeniu oficjalnej części przyszła kolej na koncert kapeli Nowina z Jabłonkowa, który cieszył się dużym powodzeniem. Zespół przybył na zaproszenie Tadeusza Tomana.

(gam)

DOM PZKO w Piotrowicach koło Karwiny, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia Klubu Propozycji
PREZES MK PZKO w Piotrowicach koło Karwiny Zdzisław Mikula

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.