MILIKÓW / Remont schroniska, a raczej hotelu górskiego na Kozubowej, zbliża się ku końcowi. Na swe miejsce powróci również tablica pamiątkowa, poświęcona Władysławowi Wójcikowi, głównemu inicjatorowi wybudowania poprzedniego schroniska z 1929 roku. 

Według Zuzany Varcopovej, gospodarza hotelu górskiego Kozubowa, prace na obiekcie potrwają już tylko miesiąc. – Trzeba jeszcze wyremontować dwa ostatnie balkony, potem przyjdzie kolej na zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – mówi Zuzana Varcopová.

Budynek obecnego schroniska na Kozubowej podczas zeszłorocznego odpustu św. Anny w niedzielę 26 lipca.

Tablica pamiątkowa powróci na swoje miejsce

Dodaje, że na swe miejsce powróci również tablica pamiątkowa poświęcona Władysławowi Wójcikovi, głównemu inicjatorowi wybudowania poprzedniego schroniska. Tablica została przejściowo usunięta, żeby nie doszło do jej uszkodzenia podczas prac remontowych. Czyszczenie kamiennego muru, na który zostanie ponownie umieszczona, już się rozpoczęło.

Źródło: www.hotel-kozubova.cz

Hotel na swoich stronach www.hotel-kozubova.cz stara się nawiązać do historycznej spuścizny tego miejsca. Krótko opisuje historię poprzedniego schroniska, ponadto prezentuje kilkadziesiąt zdjęć tego obiektu, jak również kaplicy św. Anny.

Tablica niegdyś znajdowała się na schronisku, które w latach 1928 – 1929  z typowym dla przedwojennego pokolenia poświęceniem i zapałem wznieśli polscy turyści ze stowarzyszenia „Beskid Śląski” w Czechosłowacji. Z okazji 85. rocznicy urodzin Jana Wójcika, tam w 1967 roku odsłonięto dwujęzyczną tablicę pamiątkową.

Byłe polskie schronisko na Kozubowej po pożarze
Źródło: www.hotel-kozubova.cz

W dniu 9 lutego 1973 roku schronisko zniszczył pożar. Na resztkach budynku w latach 80. wyrósł obecny hotel górski Kozubowa. Ponieważ tablica pamiątkowa ocalała, w 2009 roku została odrestaurowana, a w sobotę 26 września tegoż roku ponownie ją odsłonił Jan Havelka, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Turystyki Wędrownej, wspólnie z ówczesną konsul Republiki Polskiej w Ostrawie Agnieszką Fedorów-Skupień.

Miało to miejsce z okazji 80. rocznicy otwarcia schroniska na Kozubowej.

Kim był Władysław Wójcik

Władysław Wójcik urodził się 25 września 1882 roku w powiecie Sanok (obecnie w południowo-wschodniej Polsce). Po ukończeniu studiów w Krakowie pracował rok jako nauczyciel szkoły ludowej. Potem został powołany do odbycia służby wojskowej. W Trieście, gdzie ukończył szkołę oficerską, poznał kilka cieszyniaków. W związku z tym postanowił, że w drodze powrotnej odwiedzi Śląsk Cieszyński. Wówczas jeszcze nie przypuszczał, że z tym skrawkiem ziemi na zawsze połączy swój los.

W 1905 roku osiadł w Orłowej i zaczął pracować jako nauczyciel w polskiej szkole ludowej. W następnym roku powołał do życia Towarzystwo Pomocy Naukowej, które wspierało finansowo zdolnych uczniów z ubogich rodzin, a ponadto uiszczało koszty związane z jedzeniem. Był również współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i angażował się jeszcze w innych dziedzinachch.

Podczas I wojny światowej walczył w szeregach armii austro-węgierskiej i dostał się do niewoli rosyjskiej. Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku postanowił zostać w Czechosłowacji. W 1923 roku został dyrektorem polskiej szkoły podstawowej w Łazach, a od 1928 roku ponadto inspektorem polskich szkół w powiecie Czeski Cieszyn. Podlegało mu  60 szkół i 40 przedszkoli z polskim językiem nauczania.

W latach 1922 – 1938 był prezesem  Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski“ (później Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski“), zrzeszającego Polaków w ówczesnej Czechosłowacji, które pod jego przewodnictwem przeżywało prawdziwy rozkwit. Należał do głównych inicjatorów budowy schroniska na Kozubowej, które zaczęło służyć turystom od roku 1929. Inicjował powstawanie rodzin opiekuńczych, które troszczyły się o biedne dzieci.

W 1939 roku Władysława Wójcika aresztowali Niemcy i przewieźli go do obozu koncentracyjnego w Dachau, skąd potem trafił do Mauthausen-Gusen, gdzie 6 listopada 1940 zmarł.

(gam)

Budynek obecnego schroniska na Kozubowej podczas zeszłorocznego odpustu św. Anny w niedzielę 26 lipca.

Fot. Czesław Gamrot / ZWROT

Byłe polskie schronisko na Kozubowej w czasach swojej świetności

Źródło: www.hotel-kozubova.cz

Byłe polskie schronisko na Kozubowej po pożarze

Źródło: www.hotel-kozubova.cz

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.