Życie kulturalne w czasach pandemii zostało sparaliżowane. Paraliż nie dotyczy jednak najmłodszej literatury. Po raz trzydziesty dziewiąty odbędzie się bowiem Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej pod patronatem prezydenta Bielska-Białej.

  Jest to najstarszy konkurs literacki w Polsce, gdyż odbywa się nieprzerwanie od 1983 roku. Co ciekawe – nie ma w nim gradacji nagród. Uhonorowanych zostaje każdorazowo stu młodych ludzi pióra, których teksty znajdą swe miejsce w specjalnie wydanej antologii z najlepszymi utworami „lipowymi”.

  To już druga edycja konkursu w czasach pandemii

  Przegląd ma charakter ogólnopolski. W tym roku organizatorzy – ze względu na epidemię – umożliwili po raz drugi w historii konkursu przesyłanie tekstów pocztą elektroniczną. Zachęcają również do pisania o zarazie. Wystąpili bowiem z takim oto apelem do uczestników konkursu:

  – Waszym przeżyciem pokoleniowym jest teraz zaraza i wprowadzone przez władze restrykcje i nakazy. Myślimy, że macie szanse, aby sprostać zarazie literacko: ujawnić codzienną tragedię, makabrę i groteskę – mówi Irena Edelman, organizatorka „Lipy”.

  Kto może wziąć udział w konkursie?

  W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy nadeślą swoje prace literackie pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa’ 2021. Utwory wraz z załącznikami można również przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem: lipa@sm-zlotelany.pl – tam też można kierować pytania.

  Po raz pierwszy dopuszcza się do udziału w przeglądzie dorosłych, szczególnie byłych „lipowiczów” (ma to związek z przyszłorocznym jubileuszem 40-lecia LIPY). Będą oni oceniani w osobnej kategorii.

  Regulamin konkursu

  Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac jest ograniczona do sześciu tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków).

  Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (pisanych na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

  Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 4 czerwca 2021 r. Jury pod kierunkiem Tomasza Jastruna wybierze 100 prac 100 najlepszych autorów, które będą opublikowane w „lipowej” antologii. Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.sckbest.pl.

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.