Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczyna nabór wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia na polskich uczelniach.

  Andersa NAWA to program stypendialny dedykowany młodzieży polonijnej, która zainteresowana jest podjęciem kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

  Nowością w tegorocznym naborze jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o udział w programie starać się mogły osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka.  

  W tym roku w naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

  W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.

  Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

  Udział w programie Anders NAWA dla młodzieży polonijnej jest symbolicznym powrotem do ojczyzny, okazją do poznania kultury i historii Polski. Podkreślają również, że dzięki wsparciu finansowemu mogą w pełni skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań.

  STYPENDYŚCI O PROGRAMIE ANDERS NAWA

  Stypendium w ramach Programu im. Gen. Andersa pozwala mi się w pełni skupić na nauce oraz na rozwoju poza programem zajęć. Nie muszę dzielić czasu pomiędzy studia i pracę, dzięki czemu mogę zgłębiać moje zainteresowania, doskonalić wybrane kompetencje lub brać udział w różnego rodzaju wolontariacie. Nie muszę również martwić się o podstawowe środki do życia, co daje po prostu duży komfort psychiczny” – tak udział w programie komentuje stypendystka z Litwy, Marta Faustyna Chmielewska.

  Youliya Zhitukhina na miejsce do studiów wybrała Uniwersytet Jagielloński. Pochodzi z Kazachstanu i uważa, że Dzięki Programowi im. Gen. Andersa, Polacy z całego świata mają szansę wrócić do ojczyzny. Studiować, pracować, podróżować, spełniać marzenia. I to wszystko u siebie w domu, w Polsce!

  Dla Janainy Faganello z Brazylii udział w programie był rodzinną tradycją, inspiracją do aplikowania na studia w Polsce i skorzystania z możliwości wsparcie w ramach programu im. Gen. Wł. Andersa było jej rodzeństwo, które również należy do grona beneficjentów: Moja siostra i brat, którzy studiowali i zdobyli tytuł magistra w ramach tego samego programu, byli i są moimi największymi zwolennikami. Polska zapewniła im nie tylko zdobycie wyższego wykształcenia, ale także możliwości pracy w celu zbudowania udanej kariery zawodowej. Są dla mnie wielką inspiracją i tak jak oni podążam tą wspaniałą i cudowną drogą dzięki możliwości, jaką Polska nam dała przez program im. Gen. Andersa.

  Zachęcamy do poznania historii stypendystów dotychczasowych edycji programu im. Gen. Andersa tutaj

  TERMIN NABORU

  Na wnioski w tegorocznym naborze czekamy od 31 marca 2021 do 18 maja 2021 r. w systemie teleinformatyczny NAWA – ZŁÓŻ WNIOSEK

  Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – Ogłoszenie i Regulamin

  Studia II stopnia – Ogłoszenie i Regulamin

   Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.