W piątek miał odbyć się w Kawiarni i Czytelni AVION w Cz. Cieszynie tradycyjny już grudniowy wernisaż aktualnych prac Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Niestety do wernisażu nie doszło. Prezentujemy stanowisko Mariana Siedlaczka, prezesa ZTF i kuratora wystawy:

  Tym razem wystawiane miały być prace powstałe podczas jesiennego pleneru w Lanckoronie – kilkanaście portretów z Izą Wacławek i Roksaną Waraksa, członkiniami ZTF, w rolach głównych.

  Instalacja wystawy odbyła się w czwartek i nic nie wskazywało na to, że już następnego dnia, dosłownie kilka godzin przed wernisażem, dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu akcji.

  Roksana, która od lat pracuje w AVIONIE, po przyjściu w piątek do pracy została poinformowana przez swoją zmienniczkę Danę Zipserową, iż na polecenie ich przełożonej – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cz. Cieszynie, pani Jany Galášovej, powinna niezwłocznie wyeliminować z wystawy zdjęcia z jej – Roksany – udziałem. Rzekomo dlatego, że „przepisy nie zezwalają na prezentowanie wizerunku pracownika w jego miejscu pracy”.

  Po otrzymaniu tej informacji spodziewałem się – jako kurator wystawy – co najmniej telefonicznego jej potwierdzenia oraz umotywowania ze strony pani dyrektor. Na próżno.

  W momencie rozpoczęcia „wernisażu” na ścianach galerii w AVIONIE pozostało kilka zaledwie fotografii. W podręcznym magazynie przylegającym do galerii piętrzył się stos zakwestionowanych prac. W tej sytuacji postanowiliśmy anulować wystawę i przenieść plansze z fotografiami w bezpieczne miejsce.

  Biorąc pod uwagę fakt, że ZTF prezentuje swoje dokonania w galerii AVION od samego początku jej istnienia, często kilkakrotnie w ciągu roku, wzbogacając przez to ofertę kulturalną miasta, decyzja o wyłączeniu z ekspozycji części prac na podstawie enigmatycznych „przepisów”, bez podania uzasadnienia jest skandaliczna.

  Dlatego też skierujemy do Rady Miasta Cz. Cieszyna, jako instytucji nadrzędnej wobec Biblioteki Miejskiej, które podlega działalność AVIONU notę protestacyjną z żądaniem wyjaśnienia okoliczności i motywów, które doprowadziły do zaistniałej sytuacji.

  Marian Siedlaczek

  Prezes ZTF, kurator wystawy

  Z prośbą o przesłanie stanowiska zwróciliśmy się też do czeskocieszyńskiej biblioteki. W poniedziałek 14 grudnia dyrektor biblioteki Jana Galášová przesłała do naszej redakcji list skierowany do Mariana Siedlaczka. Tłumaczy w nim, że kierownik kawiarni Dana Zipserová nie dostała z wyprzedzeniem wszystkich informacji niezbędnych do realizacji wystawy.

  Stanowisko Jany Galášovej, dyrektor czeskocieszyńskiej biblioteki:

  Szefowa kawiarni Avion nie została poinformowana o treści wystawy, nie otrzymała też plakatu z niezbędnymi informacjami. Plakat nie został udostępniony kawiarni ani przed, ani w dniu instalacji wystawy. Pojawił się dopiero po „aferze” na Facebooku, więc uważam, że został dodatkowo wykonany.

  Na plakacie jest informacja o tym, że miał się odbyć wernisaż. To nieprawdziwa informacja, ponieważ organizacja wernisażu również nie została umówiona z kierownictwem kawiarni. Prośba o zorganizowanie wernisażu zostałaby odrzucona w związku z obowiązującą 3. strefą systemu antyepidemicznego PES.

  Z listu wynika też, że pierwotnie w kawiarni miały zostać wystawione fotografie pejzażowe. Doszło jednak do zmiany, która nie była konsultowana z szefową kawiarni.

  Dyrektor Galášová podkreśliła, że zdjęcia, które miały się pojawić na wystawie, są wysokiej jakości i z pewnością ZTF znajdzie odpowiednie miejsce do ich wystawienia. Jednak w związku z tym, że na 3/4 zdjęć jest pracownica biblioteki, prosi ZTF, by ew. następne wystawy miały inną koncepcję.

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.