KARWINA / Okolice Karwiny, Orłowej i Hawierzowa mają zmienić swój pokopalniany charakter i stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rozrywki, a także przyciągnąć inwestorów. Takie założenia ma wdrożony w ubiegłym roku program regionalny POHO2030, którego celem jest przemiana pogórniczego pejzażu Karwiny i okolic.

  Program POHO2030 zakłada koncepcję przemiany 60 kilometrów kwadratowych pokopalnianego krajobrazu w tereny atrakcyjne dla rekreacji. Twórcy programu widzą duży potencjał tego miejsca i możliwość zmiany wizerunku regionu morawsko-śląskiego.

  – Mimo trudnej sytuacji, w jakiej region znalazł się po pandemii koronawirusa, nadal uważamy ten program za ważny i zdecydowanie nie chcemy go schować do szuflady. Wręcz przeciwnie, kontynuujemy wszystkie działania i realizowane projekty oraz przygotowujemy wszystko co niezbędne do przekształcenia górniczego krajobrazu. Działania mają być sfinansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – powiedział wojewoda morawsko-śląski Ivo Vondrák i dodał, że 62 miliardy koron z tego funduszu zostaną wykorzystane przez regiony węglowe.

  Szlak rowerowy, miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych

  W szeroko zakrojonych planach jest m.in. stworzenie szlaku rowerowego i parku do parkour w okolicy krzywego kościoła w Starej Karwinie. Nad Karwińskim Morzem już powstały plaże z molo, szatnią, leżakami i ławkami. Istnieje też już sieć ścieżek rowerowych, które, jak podkreśla hetman Ivo Vondrák, powinny łączyć okolicę z miastami i ważnymi miejscami czy edukacyjną ścieżką energetyczną.

  – Duży potencjał mają również cenne historycznie budynki kopalni Barbora, w których w przyszłości mogłyby odbywać się różne wydarzenia kulturalne i społeczne – zauważył.

  Dużego potencjału realizatorzy projektu dopatrują się też w drobnych prywatnych inwestorach, którzy na zrewitalizowanym pokopalnianym terenie otworzą swoje drobne biznesy, jak np. wypożyczalnię łódek na Darkowskim Morzu.

  – Cały ten obszar ma unikatowy potencjał rozwoju turystyki. Chcemy, aby ludzie zaczęli tu przyjeżdżać w wolnym czasie, aby chcieli spędzić popołudnie, a nawet cały dzień, a to z kolei spowoduje przyciągnięcie inwestorów, którzy zaczną tu działać – tłumaczy główną ideą programu POHO2030 Jan Krkoška, ​​zastępca hetmana ds. rozwoju regionalnego.

  Zakłada, że wszystkie te działania uczynią ten obszar atrakcyjnym i popularnym miejscem, które zacznie żyć swoim życiem i nabierze pewnego prestiżu.

  Program stworzono w ubiegłym roku. Jego wizja były prezentowane na konferencjach branżowych, a w proces jego tworzenia zaangażowany jest szereg czeskich i zagranicznych firm działających w obszarze energetyki, finansów i bankowości, rozwoju, kultury, sportu, wspierania czy rozwoju turystyki.

  (indi)

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.