W poniedziałek 25 maja szkoły podstawowe przywitają znowu uczniów pierwszego stopnia. Ponadto w szkołach trwają już od kilku dni przygotowania dziewiątoklasistów do egzaminów wstępnych na szkoły średnie.

  Jak są przygotowane szkoły, jakie magistrat miasta Karwiny wprowadził obostrzenia w swoich placówkach i jak miasto w związku z tym reaguje na sytuację w Kopalni Darków? Na te pytania odpowiada zastępca prezydenta miasta Karwiny Andrzej Bizoń. 

  Czy już oszacowano, ile dzieci przyjdzie w poniedziałek do szkoły, a ilu uczniów zostanie w domu?

  W poniedziałek 25 maja powinno przyjść 1026 uczniów pierwszego stopnia, co z ogólnej liczby 2252 uczniów jest ok. 46 %. Zarazem w szkołach już od kilku dni przebiegają zajęcia edukacyjne dla uczniów 9. klas w ramach ich przygotowań do egzaminów wstępnych na średnie szkoły. 

  Jak szkoły są przygotowane na poniedziałek 25 maja i przyjście uczniów pierwszego stopnia?

  Szkoły są przygotowane do zajęć. W przypadku uczniów dziewiątych roczników rodzice mieli obowiązek ich zgłoszenia do 7 maja, w przypadku uczniów pierwszego stopnia do 18 maja. Trzeba było zapewnić nauczycieli oraz środki dezynfekcyjne i przeprowadzić dokładne porządki. Niektóre szkoły wykonały za pomocą specjalnych przyrządów dezynfekcję pomieszczeń.

  Ilu karwińskich szkół podstawowych to dotyczy?

  Wszystkich dwunastu szkół podstawowych.

  Przynosi obecny koronawirusowy stan jakieś ograniczenia?

  Poranna świetlica nie będzie działała. Lekcje wychowania fizycznego w normalnym trybie włącznie pływania są niemożliwe. Nauczanie poza budynkiem szkoły również nie jest możliwe, zakazane są szkoły w przyrodzie i inne podobne przedsięwzięcia.

  Jakie dalsze obowiązki wynikające z obostrzeń będą museli spełniać uczniowie?

  Przed wejściem do szkoły może się gromadzić tylko minimalna liczba osób, uczniowie mogą się tutaj zgromadzić tylko w grupach, w których będą potem przebywali w klasach. Wszystkie osoby znajdujące się przed szkołą obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. O uczniów przed szkołą zatroszczy się nauczyciel, który ich podzieli na grupy. Wchodzić do budynku szkolnego mogą tylko uczniowie, do szkoły nie mogą wchodzić osoby im towarzyszące.

  Pedagodzy odprowadzą uczniów do klas po grupach. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły muszą nosić we wspólnych pomieszczaniach maseczki, oprócz osób, których dotyczy wyjątek z obowiązkowego zakrycia nosa i ust.

  Uczniowie muszą mieć do dyspozycji minimalnie dwie maseczki i woreczek do ich przechowywania. Szkoła ma prawo wyznaczyć pomieszczenia, w których mogą poruszać się uczniowie. Uczniowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów. W przeciwnym wypadku mogą nie zostać wpuszczeni na teren szkoły lub zostać wyłączeny z grupy czy przygotowań do egzaminów.

  Szkoła organizuje funkcjonowanie szatni w taki sposób, żeby uczniowie z różnych grup nie mogli się spotkać. W trakcie przemieszczania trzeba dotrzymywać odstępy dwóch metrów, zawsze, kiedy jest to możliwe.

  Sprzątanie i dezynfekcja sanitariów odbywa się minimalnie raz dziennie. Podstawą prewencji jest częste wietrzenie. W trakcie pobytu w klasie uczniowie ani nauczyciele nie muszą nosić maseczek, jeśli zachowują odstępy dwóch metrów lub co najmniej 1,5 metra. Jeśli dochodzi do bliższego kontaktu, na przykład podczas zajęć grupowych, maseczki trzeba nosić też w klasie. Ławki będą rozmieszczone w klasie w sposób, który umożliwi dotrzymywanie stanowionych odstępów pomiędzy uczniami. Uczniowie po każdym cyklu edukacyjnym muszą zdezynfekować lub umyć ręce.  

  Jak będzie wyglądało noszenie maseczek?

  W drodze do szkoły i ze szkoły będą obowiązowały zasady zakrywania ust i nosa maseczką i dotrzymywania dwumetrowych odstępów, co oczywiście nie dotyczy np. osób towarzyszącym uczniowi i członków wspólnego gospodarstwa domowego. Podczas pobytu w klasie uczniowie ani nauczyciele nie muszą nosić maseczek, jeśli będą dotrzymywali odstępy dwóch metrów lub co najmniej 1,5 metra. Jeżeli dochodzi do bliższego kontaktu, na przykład podczas zajęć grupowych, maseczkę będzie trzeba nosić również w klasie. Wszyscy uczniowie muszą zakrywać usta i nos również poza klasą.

  Jakie reguły obowiązują uczniów klas dzięwiątych w ramach ich przygotowań do egzaminów wstępnych na średnie szkoły?

  Czynności edukacyjne są realizowane dla grup, które mogą składać się tylko z dziewiątoklasistów. Maksymalna liczba uczniów w grupie wynosi 15. W ławce siedzi tylko jeden uczeń, a między ławkami są odstępy. Skład grup nie może się zmieniać, o zaszeregowaniu uczniów decyduje dyrektor szkoły. W jednej grupie uczniów może dojść do zmiany nauczyciela, jeśli tego wymagają przygotowania do egzaminów wstępnych.

  Czy dyrektorzy szkół zanotowali jakąś reakcję rodziców w związku z aktualną sytuacją w Kopalni Darków spółki OKD?

  W związku z aktualną sytuacją w Kopalni Darków przeprowadzono w szkołach monitoring. Według przeprowadzonej ankiety w tej chwili chodzi o minimalny spadek liczby dzieci w przedszkolach, które są już otwarte.  Po weekendzie, w związku z wynikami testów, może oczywiście dojść tak do zmniejszenia liczby dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, jak również do redukcji liczby personelu zapewniającego funkcjonowanie placówek edukacyjnych. Tego w tej chwili nie można przewidzieć.

  Czy przedszkola w Karwinie są przygotowane?

  Identycznie jak szkoły podstawowe zostały zabezpieczone również przedszkola. Przedszkola ponownie uruchamiano różnie, większość działa już od 11 maja, niektóre od 18 maja, a dwa przedszkola otwierają się właśnie w poniedziałek 25 maja. Z ogólnej liczby 19 przedszkoli będzie otwartych 18, ponieważ placówka przedszkolna Dvořákova została zamknięta z powodów technicznych. Przeprowadza się tu planowany remont elektroinstalacji.

  Tekst: materiały prasowe / tłumaczenie: Czesław Gamrot

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.