PIOTROWICE KOŁO KARWINY – We wtorek 19.11.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach koło Karwiny.

Gościem piotrowickich PZKO-wców była Eugenia Kania, działaczka PZKO-wska, przewodnicząca Klubu Kobiet MK PZKO w Suchej Górnej i emerytowana nauczycielka. Tematem spotkania była działalność kulturalno-oświatowa Polaków w Suchej Górnej.

Prelegentka obszernie przedstawiła historię i aktualną działalność Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej, posiłkując się kronikami i artykułami prasowymi. MK PZKO w Suchej Górnej założono w 1948 roku. Od 1967 roku działa w historycznym budynku Domu Robotniczego.

Jednym z najaktywniejszych zespołów Koła jest Klub Kobiet, który liczy 36 pań. Bez Klubu Kobiet nie odbędzie się w Suchej Górnej żadna impreza PZKO-wska, panie zawsze służą pomocą. Klub Kobiet organizuje regularnie co dwa lata wystawy prac ręcznych, urządzane są również wycieczki. W ubiegłym roku odbyła się wycieczka na Dlouhé stráně, do elektrowni szczytowo-pompowej w Jesionnikach, na którą zaproszono również działający w Kole Klub Chłopa.

Eugenia Kania przedstawiła wszystkie zespoły działające dawniej i dziś w Suchej Górnej. Są to chóry – męski, żeński i aktualny chór mieszany Sucha, zespoły śpiewacze Robinsonki, Gama, Mały Chórek.

Zespół taneczny Suszanie reprezentuje Koło w terenie, wyjeżdża również na festiwale międzynarodowe, ostatnio gościł w Strażnicy i na Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Suszanie mają bardzo dobre warunki do prób w odremontowanym budynku, który gmina zakupiła od Jednoty-Jedność.

Parter jest wykorzystywany przez sztangistów, na piętrze jest nowoczesna sala taneczna z garderobą i wypożyczalnią strojów. Kierownikami zespołu są państwo Mračnowie.

Aktualnym prezesem Koła jest młody i bardzo prężny działacz, Jan Zyder. Baza członkowska Koła liczy przeszło 400 członków. Koło organizuje wykopki, Fedrowanie z Folklorem – odbyła się już 10. edycja, bal reprezentacyjny, odpust. Współpracuje z polską szkołą i przedszkolem, organizuje spotkania absolwentów szkoły.

Eugenia Kania w szkolnictwie spędziła prawie 40 lat. Po studiach w 1966 roku zaczynała, na podstawie wydawanego wtedy przez władze zlecenia, w Gnojniku, tam przepracowała 12 lat, które oceniła jako najlepsze lata w pracy nauczycielskiej.

Przeszła kilka placówek, uczyła w Suchej Górnej, Karwinie-Nowym Mieście i Hawierzowie-Błędowicach, gdzie spędziła ostatnie 10 lat. Była również kuratorem powiatowym, którego zadaniem było nadzorowanie programów nauczania nie tylko w polskich szkołach, ale również w szkołach czeskich w powiecie karwińskim. Dlatego obecnych na prelekcji ciekawił również temat szkolnictwa.

Tadeusz Toman

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.