ZEBRZYDOWICE / 1 i 3 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach Odbywały się przesłuchania konkursowe XXVI Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2019. Z nagrodami wróciły trzy zaolziańskie zespoły.

Jury obejrzało i wysłuchało 80 grup w kategoriach: zespoły śpiewacze a’capella, zespoły śpiewacze występujące z instrumentami muzycznymi, zespoły taneczne, zespoły z opracowanym programem artystycznym oraz kapele ludowe. Te same kategorie obowiązywały w przeglądzie zarówno dorosłych artystów ludowych, jak i dziecięcych.

Nagrodę Grand Prix w wysokości 1500 zł (ufundowaną przez Marszałka Województwa Śląskiego) otrzymała Kapela „Mały Beskidek” z Domu Kultury „Włókniarzy” w Bielsku-Białej.

Spośród zaolziańskich zespołów tym razem startująca w kategorii dorosłych zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentów muzycznych kapela „Zorómbek” składająca się z uczniów Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, a działająca w ramach Polskiego Towarzystwa Artystycznego „Ars Musica”, zajęła I miejsce ex aequo z Regionalnym Zespołem Śpiewaczym „Nadolzianie” z Kaczyc.

Natomiast „Rozmarynek” z Jabłonkowa okazał się najlepszy w kategorii   dziecięcych zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, a w kategorii tanecznych zespołów dziecięcych II miejsce zajęła bystrzycka „Łączka”.

(indi)

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test