Informacje dla Polaków w Czechach!

CZESKI CIESZYN / Dwudziestolecie obchodzi właśnie Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki z siedzibą w Czeskim Cieszynie, które powstało, by propagować czytelnictwo polskie i promować twórczość literacką i wydawniczą Zaolzia. W środę 6 marca w Bibliotece Miejskiej w Czeskim Cieszynie odbyło się coroczne zebranie członkowskie.

Prezes SPPK Helena Legowicz podsumowała działalność stowarzyszenia w roku ubiegłym. Najważniejszymi przedsięwzięciami były spotkania z pisarzami z Polski w ramach akcji „Z książką na walizkach”, w której uczestniczyło 6 autorów książek dla dzieci i młodzieży, oraz „Ja czytam tobie, a ty mnie”. Akcji „Z książką na walizkach” towarzyszył konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych, odbyła się Biesiada Literacka.

SPPK wydało też tom poetycki Renaty Putzlacher „Pamięć” z ekslibrisami Zbigniewa Kubeczki. Członkowie stowarzyszenia pojechali na wycieczkę do Katowic, gdzie zwiedzili między innymi Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką.

Skarbnik Ewa Sikora przedstawiła sprawozdanie finansowe SPPK. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członkiń Wandy Kozdry, która pracowała w komisji kontrolnej, i Haliny Molin.

W planach stowarzyszenia na rok bieżący są ponownie akcje „Z książką na walizkach” oraz „Ja czytam tobie, a ty mnie”. Z okazji stulecia urodzin zaolziańskiego poety Henryka Jasiczka pojawiła się też propozycja wznowienia jego „Humoresek beskidzkich”, być może stanie się tak w 2020 roku.

Jednym z punktów programu zebrania członkowskiego był wybór nowego zarządu i komisji kontrolnej na kolejną czteroletnią kadencję. W nowym zarządzie SPPK pracować będą Helena Legowicz, Marcela Wierzgoń, Ewa Sikora, Anna Pomykacz, Zenon Wirth i Joanna Klimsza. W skład komisji kontrolnej weszły Irena Mierzwa, Joanna Schönwald i Alexandra Zdražilová.

Na swym pierwszym zebraniu wybrał następnie zarząd SPPK nowego prezesa. Z kierowania stowarzyszeniem zrezygnowała Helena Legowicz, która pełni obecnie funkcję prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Nową prezes SPPK została Anna Pomykacz.

CR

Tagi: , , , , ,

Komentarze


Czytaj również


Wycieczka do Jaskini Malinowskiej na spotkanie z jej mieszkańcami
Czerwiec132021

Wycieczka do Jaskini Malinowskiej na spotkanie z jej mieszkańcami

Dawna gospoda w Wędryni Zaolziu
Czerwiec132021

Dawna gospoda w Wędryni Zaolziu

Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (6)
Czerwiec132021

Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (6)

TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko
Czerwiec122021

TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko

Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu
Czerwiec122021

Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu

Przejażdżka kolejką górniczą
Czerwiec122021

Przejażdżka kolejką górniczą

Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa
Czerwiec122021

Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa

Gra pianistki
Czerwiec122021

Gra pianistki

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test