OLZA / W niedzielę 27 stycznia odbyły się po raz osiemnasty Olzańskie Spotkania Kolędowe, bowiem w tradycji polskiej aż do 2 lutego kolędowanie towarzyszy poświątecznej codzienności. Zaśpiewały na nich także zespoły z Zaolzia.

To wpisane już na stałe w kalendarz imprez gminy Gorzyce muzyczne wydarzenie organizowane jest przez zespół Olzanki oraz Wiejski Dom Kultury w Olzie. Rozpoczęło się w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Olzie, a prowadziła je dyrektor domu kultury Katarzyna Siedlaczek. Tradycyjnie zaprezentowały się zespoły gminne: Dzieci Marii działające przy olzańskiej parafii, zespół Gorzyczanie, olzański zespół wokalny „Ale to już było”, uczniowie szkoły postawowej w Olzie, zespół Olzanki oraz chór Słowik nad Olzą.

Z zaproszenia skorzystały również zespoły Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej: chór Lutnia z Lutyni Dolnej oraz zespół śpiewaczy Rychwałdzianie z Rychwałdu, które wspólnie pod kierownictwem Władysława Ruska przygotowały pięć kolęd i pastorałek ze śpiewem solowym Haliny Gawlas.

Podczas koncertu można było usłyszeć nowe brzmienia kolęd, czasem tak różne od tych, które znamy z tradycji kościelnej, co pozwoliło słuchaczom na inne spojrzenie i na nowe odkrycie ich treści. Widownia gromkimi oklaskami nagrodziła wykonawców, doceniając trud przygotowań, zaś za „wspaniałą ucztę duchową” w swoim słowie dziękował wykonawcom proboszcz olzańskiej parafii ks. Bogdan Reder.

XVIII Olzańskie Spotkania Kolędowe zamknęła Olzanka Anna Kopystyńska, która podziękowała zespołom za przepiękny koncert kolędowy, mieszkańcom Olzy za liczny udział, a następnie zaprosiła zespoły i gości na poczęstunek do domu kultury.

MS

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test