W kręgu rodzinnym zgodnie z wolą zmarłego pożegnano Ladislava Slívę, byłego dyrektora Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, poetę, tłumacza, teoretyka teatru, który zmarł w sobotę 19 stycznia. Był wielkim przyjacielem Polaków, Polska w uznaniu zasług uhonorowała go w 1996 roku odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Urodził się 13 listopada 1941 roku w Ostrawie-Bartowicach. Na uniwersytecie w Brnie studiował język czeski, rosyjski i polski, po czym podjął pracę w brneńskim teatrze poezji. Był nauczycielem w Hawierzowie, następnie recenzentem teatralnym, tłumaczem, kierownikiem literackim w teatrach w Ostrawie i Opawie, pedagogiem w Konserwatorium im. Janáčka w Ostrawie, członkiem jury teatralnej Nagrody Talii.

W latach 1990-1996 był dyrektorem Teatru Cieszyńskiego. Uczestniczył również w działaniach na rzecz propagacji teatru w regionie, został członkiem dyrektoriatu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Na Granicy, pracował w jury Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska.

red

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test