Informacje dla Polaków w Czechach!

WARSZAWA / W piątek  23 listopada w Belwederze w Warszawie miało miejsce walne  zebranie Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie. Zastępcy mediów z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi oraz Zaolzia dyskutowali o aktualnych problemach i wyzwaniach dla mediów. Na spotkanie pojechała również redaktor „Zwrotu”. 

Spotkanie rozpoczęto mszą św. w Kaplicy Prezydenckiej w Belwederze. Następnie uczestników konferencji serdecznie powitał Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski. W przemówieniach podkreślano, iż polskie media działające poza granicami kraju kształtują i utrzymują polskość. Dlatego trzeba o nie walczyć i dbać. Po oficjalnych przemowach wystąpili z prezentacjami przedstawiciele mediów polskiej mniejszości narodowej poszczególnych państw. Byli redaktorzy z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy.

O sytuacji medialnej w Republice Czeskiej mówiła między innymi redaktor Zwrotu Katarzyna Czerna, zaznajamiając zebranych na sali z miesięcznikiem oraz portalem. Zaolziański „Głos” przedstawił redaktor naczelny Tomasz Wolff. 

Później nadszedł czas na dyskusję pt. „Polska pomaga Tobie, Ty pomóż Polsce”. Dyskutowano o możliwości działania i sile oddziaływania polskich mediów poza granicami kraju. „Między trwaniem a zmianą. Wyzwania i kierunki rozwoju.” To tematy następnej dyskusji moderowanej z udziałem przedstawicieli mediów. Słowem podsumowania, wszyscy uczestnicy zgodzili się, że podstawą wytrwania zagranicznych mediów polskich jest wzajemna współpraca międzypaństwowa i, co za tym idzie, międzyredakcyjna.

Przemówień i prezentacji można posłuchać tutaj.

kc

Tagi: , , , ,

Komentarze


Czytaj również


Wycieczka do Jaskini Malinowskiej na spotkanie z jej mieszkańcami
Czerwiec132021

Wycieczka do Jaskini Malinowskiej na spotkanie z jej mieszkańcami

Dawna gospoda w Wędryni Zaolziu
Czerwiec132021

Dawna gospoda w Wędryni Zaolziu

Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (6)
Czerwiec132021

Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (6)

TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko
Czerwiec122021

TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko

Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu
Czerwiec122021

Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu

Przejażdżka kolejką górniczą
Czerwiec122021

Przejażdżka kolejką górniczą

Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa
Czerwiec122021

Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa

Gra pianistki
Czerwiec122021

Gra pianistki

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test