WARSZAWA / W piątek  23 listopada w Belwederze w Warszawie miało miejsce walne  zebranie Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie. Zastępcy mediów z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi oraz Zaolzia dyskutowali o aktualnych problemach i wyzwaniach dla mediów. Na spotkanie pojechała również redaktor „Zwrotu”. 

Spotkanie rozpoczęto mszą św. w Kaplicy Prezydenckiej w Belwederze. Następnie uczestników konferencji serdecznie powitał Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski. W przemówieniach podkreślano, iż polskie media działające poza granicami kraju kształtują i utrzymują polskość. Dlatego trzeba o nie walczyć i dbać. Po oficjalnych przemowach wystąpili z prezentacjami przedstawiciele mediów polskiej mniejszości narodowej poszczególnych państw. Byli redaktorzy z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy.

O sytuacji medialnej w Republice Czeskiej mówiła między innymi redaktor Zwrotu Katarzyna Czerna, zaznajamiając zebranych na sali z miesięcznikiem oraz portalem. Zaolziański „Głos” przedstawił redaktor naczelny Tomasz Wolff. 

Później nadszedł czas na dyskusję pt. „Polska pomaga Tobie, Ty pomóż Polsce”. Dyskutowano o możliwości działania i sile oddziaływania polskich mediów poza granicami kraju. „Między trwaniem a zmianą. Wyzwania i kierunki rozwoju.” To tematy następnej dyskusji moderowanej z udziałem przedstawicieli mediów. Słowem podsumowania, wszyscy uczestnicy zgodzili się, że podstawą wytrwania zagranicznych mediów polskich jest wzajemna współpraca międzypaństwowa i, co za tym idzie, międzyredakcyjna.

Przemówień i prezentacji można posłuchać tutaj.

kc

Tagi: , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.