Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

WARSZAWA / W piątek  23 listopada w Belwederze w Warszawie miało miejsce walne  zebranie Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie. Zastępcy mediów z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi oraz Zaolzia dyskutowali o aktualnych problemach i wyzwaniach dla mediów. Na spotkanie pojechała również redaktor „Zwrotu”. 

Spotkanie rozpoczęto mszą św. w Kaplicy Prezydenckiej w Belwederze. Następnie uczestników konferencji serdecznie powitał Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski. W przemówieniach podkreślano, iż polskie media działające poza granicami kraju kształtują i utrzymują polskość. Dlatego trzeba o nie walczyć i dbać. Po oficjalnych przemowach wystąpili z prezentacjami przedstawiciele mediów polskiej mniejszości narodowej poszczególnych państw. Byli redaktorzy z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy.

O sytuacji medialnej w Republice Czeskiej mówiła między innymi redaktor Zwrotu Katarzyna Czerna, zaznajamiając zebranych na sali z miesięcznikiem oraz portalem. Zaolziański „Głos” przedstawił redaktor naczelny Tomasz Wolff. 

Później nadszedł czas na dyskusję pt. „Polska pomaga Tobie, Ty pomóż Polsce”. Dyskutowano o możliwości działania i sile oddziaływania polskich mediów poza granicami kraju. „Między trwaniem a zmianą. Wyzwania i kierunki rozwoju.” To tematy następnej dyskusji moderowanej z udziałem przedstawicieli mediów. Słowem podsumowania, wszyscy uczestnicy zgodzili się, że podstawą wytrwania zagranicznych mediów polskich jest wzajemna współpraca międzypaństwowa i, co za tym idzie, międzyredakcyjna.

Przemówień i prezentacji można posłuchać tutaj.

kc

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
Sierpień032020

Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
Sierpień032020

Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
Sierpień032020

📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

I byłoby po Gorolskim Święcie
Sierpień032020

I byłoby po Gorolskim Święcie

Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
Sierpień032020

Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca
Sierpień032020

Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca

Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
Sierpień032020

Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
Sierpień032020

Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test