REGION / Od pięćdziesięciu lat działa w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie Sekcja Kobiet. Pamięć założycielek Sekcji postanowiły uczcić jej obecne członkinie i działaczki Klubów Kobiet Miejscowych Kół PZKO, odwiedzając w środę 12 września ich groby na cmentarzach zaolziańskich, kładąc kwiaty, zapalając znicze i odmawiając modlitwę.

Szlak wycieczki autokarowej, w której wzięło udział prawie 40 pań, prowadził najpierw na cmentarz w Karwinie-Kopalniach, gdzie pochowana jest Helena Raszka. Tam przywitała wszystkich długoletnia przewodnicząca Sekcji Kobiet Henryka Żabińska, obecny był konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski i prezes PZKO Helena Legowicz. Henryka Żabińska udała się następnie na groby Stanisławy Dudy, pochowanej w Lutyni Dolnej, oraz Heleny Zoń, która spoczywa w Karwinie-Łąkach. Pozostałe uczestniczki wycieczki pojechały na cmentarz do Karwiny-Mizerowa, by złożyć kwiaty na grobach Ewy Zolich i Danuty Wałoszek.

Prezes Koła PZKO w Orłowej-Porębie Leon Kasprzak i przewodnicząca Klubu Kobiet Anna Kasprzak towarzyszyli paniom przy grobach pochowanych w Orłowej-Mieście – Annie Słowik i Wandzie Wójcik. Wiceprzewodnicząca Sekcji Kobiet Anna Piszkiewicz przytaczała kolejno najważniejsze wydarzenia z działalności założycielek, opisane w publikacji „Kluby Kobiet w życiu Związku”. Również na cmentarzu w Suchej Górnej pojawił się prezes Koła PZKO Jan Zyder, a spoczywającą tam Marię Godulę wspominała jej córka Anna Moroń.

Kolejnym przystankiem był cmentarz w Czeskim Cieszynie, gdzie znajduje się grób Łady Krumniklowej. W Trzyńcu przywitały panie miejscowe działaczki, zapalono znicze na grobach Anny Kozok i Eli Sekuli, o której mówiła Iwona Guńka. W Bystrzycy zmarłą Annę Kantor wspominały jej siostra oraz przewodnicząca Klubu Kobiet Anna Olszar. W Nydku uczciły działaczki pamięć Ewy Milerskiej, która była również poetką. Złożyły kwiaty pod upamiętniającą ją tablicą, która zawisła na jej domu rodzinnym, i zaśpiewały pieśń „Szumi jawor”.

Po sześciu godzinach od wyruszenia sprzed dworca kolejowego w Karwinie dotarły do Jabłonkowa, gdzie w Domu PZKO czekał na nie obiad. Podsumowania wycieczki dokonały Henryka Żabińska, przewodnicząca Sekcji Kobiet i szefowa jabłonkowskiego Klubu Kobiet Władysława Byrtus oraz główna organizatorka Anna Piszkiewicz. Przypomniały także kolejne założycielki, Walerię Sławińską i Monikę Zahradnik, które spoczęły na innych jeszcze cmentarzach. Dwie członkinie założycielki jeszcze żyją, są to licząca 99 lat Lidia Gojniczek oraz 93-letnia Maria Biłko z Czeskiego Cieszyna.

CR

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.