OSTRAWA /  Wczoraj, 12 czerwca, na XXIV Spotkaniu Biznesu, które jak zawsze organizowała Czesko-Polska Izba Handlowa przy współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Polskiej w Ostrawie, została przez trzy województwa podpisana Deklaracja współpracy w obszarze transformacji gospodarczej regionów węglowych.

O fakcie podpisania memorandum przez województwa morawskośląskie (CS), śląskie (PL) i żylińskie (SK) zostali poinformowani goście uroczystego spotkania w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, które również odbyło się w ramach Spotkań Biznesu.

Gospodarzem wydarzenia był Konsul Generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, zaś wśród gości znaleźli się m.in. pełnomocnik czeskiego rządu ds. województw morawskośląskiego, karlowarskiego i usteckiego oraz senator Jerzy Cieńciała, zastępca Ambasadora Polski w Pradze Jarosław Strejczek i radca Ambasady Słowacji w Pradze Dagmar Urbancová.

W programie kulturalnym wystąpił zespół taneczny Hlubinka z Ostrawy i zespół muzyczny Surdut z Opola.

Wracając do części konferencyjnej XXIV Spotkania Biznesu, które odbyło się w sali wielofunkcyjnej GONG na terenie byłej huty Dolni Vitkovice, tematem przewodnim była platforma UE dla regionów węglowych. Platforma uruchomiona została w grudniu 2017 a konieczność jej powołania wynikała z nieodwracalnego zobowiązania UE do przejścia na czystą energię, czyli do przechodzenia z gospodarki opartej na paliwach kopalnych na gospodarkę bardziej zrównoważoną. Inaczej mówiąc celem konferencji było znalezienie odpowiedzi, jak sprostać wyzwaniom wynikającym z polityki dekarbonizacji i z działań mających na celu ograniczenie zmian klimatycznych.

Odpowiedzią zaś stało się memorandum o wielowymiarowej współpracy trzech województw w ramach platformy UE, która ukierunkowana będzie również na pozyskanie środków finansowych koniecznych do ograniczenia negatywnych skutków procesu transformacji regionów węglowych. Sygnatariusze Deklaracji zobowiązali się także do podjęcia wszelkich działań mogących przynieść korzyści ekonomiczne i społeczne dla społeczności lokalnych.

ikz

 

 

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.