TRZYNIEC / Jak ratuje się życie, jak gasi się pożar, jak łapie się przestępców. Na te i wiele innych pytań starał się odpowiedzieć organizowany co roku w Trzyńcu Dzień z Integrowanym Systemem Ratownictwa (IZS, Integrovaný záchranný systém), który tym razem przypadł na sobotę 16 czerwca.

Sprzęt i umiejętności pokazali strażacy, policjanci i ich czworonożni pomocnicy, lekarze z pogotowia ratunkowego i celnicy. Ku wielkiej radości zwłaszcza dzieci w zasadzie wszystkie pojazdy stojące na placu przed trzynieckim domem kultury były otwarte i można było przykładowo nie tylko wejść na wóz strażacki, ale też do karetki czy samochodu z rentgenem, z którego korzystają celnicy.

Ponieważ jednym z głównych celów tego wydarzenia jest edukacja, przeprowadzane były na przykład podstawowe szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy. Swoje umiejętności pokazał także narybek okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.
ikz

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.