HAWIERZÓW, KARWINA, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ / Do końca lutego przedłużony został konkurs fotograficzny „Historia miasta w obiektywie – miasto oczyma mieszkańców” w ramach projektu „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina”.

Konkurs ma dwie kategorie: do lat 15 i 16+, mogą w nim wziąć udział mieszkańcy Hawierzowa, Karwiny i Jastrzębia-Zdroju. Dokładne informacje o sposobie zgłoszenia do konkursu i przesyłania fotografii konkursowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych miast.

Nadesłane zdjęcia powinny pokazywać miejsca związane z historią miast, nie tylko zabytki, ale również interesujące, a mniej może znane obiekty dotyczące dziejów danej miejscowości. Jeden uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie 5 fotografii, mogą być zrobione we wszystkich trzech miastach. Nagrodzone zdjęcia pokazane zostaną na wystawie.

Organizatorami konkursu fotograficznego są miasta Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina. Projekt transgraniczny współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państw.

(red)

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test