REGION / Wraz z nowym rokiem rozpoczęto realizację projektu transgranicznego „Razem przeciw powodzi / Společně proti povodni”. Projekt realizowany jest wspólnie przez miasta i gminy Karwina, Piotrowice koło Karwiny, Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice.

Piotrówka i Olza to rzeki stanowiące częściowo granicę między Republiką Czeską i Polską. W czasie ulewnych deszczów wody ich szybko podnoszą się, stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców okolicznych miejscowości i ich mienia.

Wspólny projekt czterech gmin przygranicznych ma na celu podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki staży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych.

Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zakup przez poszczególnych partnerów projektu sprzętu, który będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć spójną całość. Zostanie wykorzystany podczas wspólnych ćwiczeń i umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy.

W sytuacjach kryzysowych pozwoli na znaczącą poprawę działań jednostek straży pożarnej, zmniejszając podczas powodzi ryzyka i szkody z nią związane.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020. Przewidywany termin zakończenia jego realizacji to 30 czerwca 2019 roku.

Tagi: , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.