SUCHA GÓRNA / W sali Domu Robotniczego w Suchej Górnej dziś odbywa się XXIII Zjazd PZKO. Delegaci wybiorą nowe władze organizacji, określą kierunek działania na następne cztery lata.

8.30 Pierwsi delegaci już dotarli do Domu Robotniczego w Suchej Górnej.

9:23 Prezes Jan Ryłko rozpoczął obrady. Poprowadzi je Bogdan Kokotek. 

9:25 Poczet sztandarowy wniósł sztandar PZKO. Zabrzmiały hymny: polski i czeski oraz pieśń Gaude Mater Polonia.

9:30 Obrady umilił swoim występem Chórek z MK PZKO Sucha Górna razem z kapelą Šmykňa.

9:44 Kandydaci na prezesa i na członków ZG mogą się już zgłaszać na listy.

9:49 Wybierani są członkowie komisji mandatowo-wyborczej oraz komisji wniosków i uchwał.

10:00 Prowadzona jest dyskusja na temat zmian w statucie

10:23 Zjazd PZKO przyjął nowy statut organizacji. 5 osób było przeciwko, 4 osoby się wstrzymały

10:30 Prezes Jan Ryłko czyta sprawozdanie z działalności ZG PZKO

10:30 Jan Ryłko zaproponował uchwalenie logo roku jubileuszowego PZKO zrobionego przez uczennicę Monikę Płaczek jako logo Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, przy zachowaniu dotychczasowego godła organizacji.

10:40 Na liście pojawił się pierwszy kandydat na prezesa.

10:50 Kolejny kandydat na prezesa wpisany na listę – Helenę Legowicz zaproponował Zygmunt Rakowski

11.22 Sytuacja coraz ciekawsza. Prezes Jan Ryłko ciągle czyta sprawozdanie. Na liście kandydatów na prezesa przybyły kolejne nazwiska.

11:30 Na liście kandydatów na prezesa pojawiły się też nazwiska Andrzeja Suchanka i Marka Słowiaczka

11:35 Przemawia senator Andrzej Michał Pająk.

11:45 Senator Jerzy Cieńciała – Polskość trzeba mieć w sercach, nie na fasadach – powiedział w dosadnym przemówieniu.

12:27 Ostatecznie zostali tylko dwaj kandydaci na prezesa PZKO. Delegaci już niebawem będą wybierali pomiędzy Heleną Legowicz i Janem Ryłką.

12:37 Prezentuje się pierwszy kandydat na prezesa – Helena Legowicz.

12:44 Swoją prezentację rozpoczął Jan Ryłko.

12:55 Jan Ryłko postanowił jednak zrezygnować, nie będzie kandydował na stanowisko prezesa.

13:01 Delegaci mogą odbierać arkusze do głosowania i oddać swój głos na prezesa związku.

13:25 Trwa przerwa obiadowa. Komisja Mandatowo-Wyborcza oblicza głosy, dziennikarze niecierpliwie czekają na wyniki.

14:05 Liczba nieważnych głosów – 65, ważnych 103. Helena Legowicz jest prezesem PZKO.

14:10 Jako pierwszy złożył życzenia nowej prezes Jan Ryłko.

14:15 Helena Legowicz podziękowała swojemu poprzednikowi za pracę, którą wykonał jako prezes. Zapowiedziała też, że chciałaby odwiedzić wszystkie Miejscowe Koła PZKO

14:51 Prezentują się kandydaci do nowego Zarządu Głównego PZKO. Na liście znaleźli się: Piotr Chroboczek, Władysław Drong, Bogdan Hajduk, Franciszek Jasiok, Marian Jochymek, Adam Kolasa, Stanisław Kołek, Gabriel Kopeć, Anna Piszkiewicz, Andrzej Suchanek, Halina Szczotka, Dawid Szkandera, Lucyna Škňouřil oraz Mariusz Wałach.

15:00 Do Komisji Rewizyjnej kandycują: Jadwiga Karolczyk, Mirosława Lasota, Zbigniew Franek, Halina Zawadzka i Józef Szymeczek. Otwarto dyskusję dotyczącą kandydatów do Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

Jako jedna z ostatnich głosowała prezes Helena Legowicz. 

15:45 Delegaci przyjęli Program działania PZKO na lata 2018-2021. Propozycję poszerzono  o współpracę ze szkołami i przedszkolami polskimi. 

16:00 Przebiega dyskusja na temat logo PZKO. Jan Ryłko zaproponował, by logo 70-lecia PZKO zostało logo organizacji. Radek Krygiel wyraził wątpliwość, czy PZKO może używać w logo polską flagę. Halina Szczotka zaproponowała, by logo zostało opracowane przez profesjonalnego grafika. Rudolf Klus przestrzegał przed pochopnym podjęciem decyzji, jego zdaniem powinni się zająć stworzeniem logo profesjonaliści.

16:37 Delegaci przyjęli logo 70-lecia PZKO (bez dat 1947-2017) jako logo organizacji. Zdecydowali też o tym, że nowy ZG PZKO da opracować profesjonalny projekt godła i logo.

16:39 Delegaci dyskutują o lustracji kandydatów do władz organizacji. Uchwała nie uzyskała aprobaty zjazdu.

16:57 Zjazd wybrał Komisję Rewizyjną w składzie: Jadwiga Karolczyk, Mirosława Lasota, Zbigniew Franek, Halina Zawadzka i Józef Szymeczek.

Nowy Zarząd Główny będzie pracował w składzie: Piotr Chroboczek, Bogdan Hajduk, Marian Jochymek, Adam Kolasa, Stanisław Kołek, Gabriel Kopeć, Anna Piszkiewicz, Andrzej Suchanek, Halina Szczotka,  Lucyna Škňouřil.

17:06 Delegaci głosowali o wycofaniu akcesu PZKO z KP. Uchwała nie została przyjęta. 

17:10 Delegaci chcą, by szukano nowe rozwiązania w związku ze sposobem uiszczania składek członkowskich.

17:41 Przyjęto uchwałę końcową Zjazdu. Żegnamy się z wami i dziękujemy za uwagę.

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.