CZESKI CIESZYN / Dziś od rana w Ośrodku Kultury Strzelnica przebiega XXIV Zjazd Delegatów PZKO. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

  14:45 Wybrano członków Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej.

  14:33 Po krótkiej przerwie ogłoszono wyniki wyborów do Zarządu Głównego i do Komisji Rewizyjnej.

  14:00 Tadeusz Konieczny mówił o konieczności ożywiania działalności chórów na Zaolziu i zapraszania zespołów na występy.

  13:22 Rozpoczęło się głosowanie. Delegaci wybierają członków Zarządu Głównego PZKO i Komisji Rewizyjnej. Do Zarządu Głównego zgłosiło się 13 delegatów, do Komisji Rewizyjnej 8 kandydatów. Wybranych zostanie 10 członków Zarządu Głównego i 5 członków Komisji Rewizyjnej.

  13:05 Przedstawiają się kandydaci do Zarządu Głównego PZKO i Komisji Rewizyjnej PZKO.

  13:00 Rozpoczęto obrady po przerwie obiadowej. Dariusz Branny, przewodniczący komisji wyborczej ogłosił, że Helena Legowicz zdobyła 126 głosów i została wybrana na prezesa ZG PZKO.

  12:23 Przebiegają wybory prezesa ZG PZKO. Czy zostanie nim obecna prezes Helena Legowicz, poznamy koło godz. 13.

  11:55 Rozpoczyna się przerwa obiadowa.

  11:52 Przedstawia się jedyny kandydat na prezesa ZG PZKO. Jest nim obecna pani prezes Helena Legowicz. Rozpoczynają się wybory na prezesa ZG PZKO. Prezesa poznamy koło godz. 13.

  11:51 O wsparciu, na które mogą liczyć Polacy z Zaolzia, mówi poseł Pavla Golasowská z Tzyńca.

  11:42 Wicehetman Stanisław Folwarczny mówi o tym, jakie znaczenie dla województwa ma Polski Związek Kulturalno-Oświatowy i Polacy mieszkający na Zaolziu.

  11:33 Prezes Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach dziękuje delegatom Zjazdu z 2017 roku, że wybrali prezes Helenę Legowicz, dzięki czemu uspokoiła się sytuacja na Zaolziu i nie przyjęli cztery lata temu uchwały o wycofaniu akcesu PZKO z Kongresu Polaków.

  11:27 Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz czyta list z Kancelarii Prezydenta RP.

  11:25 Przemawia również senator RC Jerzy Cieńciała.

  11:17 Na Zjazd PZKO dotarł również minister kultury RC Lubomír Zaorálek.

  11:11 Rozpoczęły się przemowy gości. Obecnie głos zabrał przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Ujazdowski.

  10:40 Jan Ryłko wypowiada się w ramach dyskusji po sprawozdaniach. Porusza temat realizacji Muzeum Zaolzia.

  10:30 Sprawozdanie z działania komisji rewizyjnej przeczytała Halina Zawadzka.

  10:17 Zapełnia się już powoli lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej ZG PZKO.

  10:13 Prezes Helena Legowicz czyta właśnie sprawozdanie za okres ostatnich czterech lat.

  10:00 Delegaci przyjęli nowy Statut organizacji. Zmiany dotyczą m.in. członkostwa w dwu kołach, kwestii działania władz organizacji w okresie nadzwyczajnym (np. pandemii), zmieniono też tłumaczenie słowa „sztandar” z „vlajka” na „prapor”. Ostatnią zmianę zaproponował Bogdan Prymus.

  10:00 Otwarto listę kandydatów na planszach. Już pojawiło się pierwsze nazwisko.

  9:53 Delegaci przyjęli ordynację wyborczą oraz program Zjazdu z dodanym punktem dyskusji dotyczącej sprawozdań.

  9:50 Delegaci głosowali o zmianie ordynacji wyborczej. Zmiana nie została przyjęta. Zgodnie z nią oddane puste karty wyborcze miałyby być ważne.

  9:48 Delegaci przyjęli propozycję Jana Ryłki o uzupełnienie programu Zjazdu o punkt dyskusji dotyczącej sprawozdań.

  9:21 Prezes Helena Legowicz wita na obradach gości Zjazdu. Do Czeskiego Cieszyna dotarli m.in. konsul generalna Izabella Wołłejko-Chwastowicz oraz konsul Edyta Wodzyńska-Andreewa, senator RP Kazimierz Ujazdowski, senator Halina Bieda, Senator RC Jerzy Cieńciała, poseł Pavla Golasowska, przewodniczący wojewódzkiej komisji ds. mniejszości narodowych Vít Slováček, wicehetman Stanisław Folwarczny, przedstawiciel Hawierzowa Bogusław Niemiec, dyrektor Teatru Cieszyńskiego Petr Kracik, kierownik Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Bogdan Kokotek, Szef Rady Programowej Fundacji Odra Niemen Krzysztof Marcinkiewicz, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą POLONICA reprezentuje Michał Michalski, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentuje Stefan Gajda.

  9:10 Prezes Helena Legowicz przywitała właśnie delegatów na Zjeździe PZKO. Odśpiewano hymn polski i czeski. Chór Canticum Novum pod batutą Leszka Kaliny zaśpiewał „Gaude Mater Polonia”. Delegaci właśnie wsłuchują się w występ zespołu.

  Wiceprezes Andrzej Suchanek o Zjeździe pZKO

  Prezes MK PZKO w Jabłonkowie o Zjeździe PZKO

  9:00 Obrady miały się rozpocząć o godz. 9.00. Jednak będzie opóźnienie, ponieważ jeszcze część delegatów czeka na rejestrację.

  Prezes Legowicz o rozpoczynającym się Zjeździe PZKO

  8:00 Na Strzelnicę przychodzą pierwsi delegaci, którzy muszą się zarejestrować, by m.in. otrzymać Kartę Delegata, za pomocą której będą głosowali.

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.