CIESZYN / W sobotę 28 października w galerii w Domu Narodowym w Cieszynie otwarto wystawę Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego (CTF). Swoje fotografie prezentuje wszystkich 21 członków towarzystwa.

  Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne  pochwalić się może długą, bo prawie 90-letnia historią. W roku 1930 powstał Amatorski Foto-Klub. Od tego czasu fotograficy w Cieszynie praktycznie ciągle się spotykają, wymieniają się doświadczeniami, organizują wspólne plenery fotograficzne, których plon prezentują później na wystawach. 

  Już w latach osiemdziesiątych ub.wieku fotograficy z Zaolzia nawiązywali współpracę z Cieszynem. Na wzór CTF na przełomie tysiącleci powstał ZTF czyli Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne. Zaowocowało to później m.in. wspólnymi plenerami i wystawami obu organizacji.      

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.