WARSZAWA / Minister Anna Zalewska wzięła w środę udział w posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej. Obecny był na nim również Tadeusz Smugała, prezes Macierzy Szkolnej w RC.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie aktualnego stanu nauczania języka polskiego i w języku polskim w krajach reprezentowanych przez członków Rady.

– Każdy z uczestników spotkania wystąpił z referatem na temat nauczania języka polskiego i w języku polskim w krajach reprezentowanych przez członków Rady – wyjaśnił prezes Smugała.

Przedstawiono również działania podejmowane przez władze RP na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz plany Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą. Był także czas na dyskusje i wymianę poglądów.

Podczas spotkania omówiono program „Rodzina polonijna”, który realizowany jest w formie otwartego konkursu MEN. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie współpracy szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Omówiono także kwestię legitymacji szkolnych dla dzieci, które uczą się języka polskiego poza granicami kraju, dzięki którym będą mogły podczas pobytu w Polsce korzystać z ulg w przejazdach środkami transportu komunikacji publicznej oraz kupić tańsze bilety do muzeów i parków narodowych. (o tym pisaliśmy tutaj)

W posiedzeniu Rady udział wzięli również przedstawiciele Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego.

Rada Oświaty Polonijnej (ROP) została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie (17 krajów). W ich skład wchodzą wszystkie formy nauczania języka polskiego i w języku polskim, tj. szkoły organizacji Polaków, szkoły w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków za granicą oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN.

(HS, Departament Informacji i Promocji MEN)

Na zdjęciu Tadeusz Smugała z prezesem Fundacji Pomoc Polakom Na Wschodzie Mikołajem Falkowskim

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.