W niedzielne popołudnie w Gródku odbyły się aż dwa Walne Zebrania miejscowych pezetkaowców. Oprócz działaczy, którzy m.in. uchwalili plan pracy na rok bieżący i wybrali nowy Zarząd, w gródeckim Domu PZKO obradowali również uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania.

  Dzieci w swoim wystąpieniu pt. Walne Zebranie wcieliły się np. w rolę prezesa ZG PZKO, prezesa MK PZKO, wójta gminy, dyrektora szkoły, czy prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

  Autorem wesołego przedstawienia dopasowanego idealnie do niedzielnego wydarzenia był Kazimierz Cieślar, dyrektor miejscowej polskiej podstawówki. W scenariuszu nie zabrakło szeregu trafnych komentarzy nt. aktualnej sytuacji w Kole PZKO czy z życia Polaków na Zaolziu.

  Młodzi aktorzy-pezetkaowcy skarżyli się na malejące zainteresowanie turniejem tenisa stołowego wśród dzieci, sugerując przygotowanie turnieja w grach komputerowych. Dyskusja zahaczyła też o możliwość zorganizowania jajecznicy z dyskoteką, omawiano kasy fiskalne czy kwestię bezpieczeństwa kasy miejscowych pezetkaowców.

  W trakcie kabaretu przyjmowano też nowych członków – wójta Gródku i prezesa OSP. Dziecięcy kabaret okazyjny „My Też”, który nawiązał do kabaretu „My” wystawianego tradycyjnie podczas gródeckiej imprezy „Tłoczyni kapusty”, spisał się na jedynkę.

  Po udanym wstępie przyszła kolej na oficjalną część Walnego Zebrania prowadzonego przez prezesa MK PZKO, Pawła Pilcha. Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Koła, kasowym i komisji rewizyjnej. Jak podkreślił Paweł Pilch – gródeckie Koło liczy obecnie 268 członków a osiemnastoosobowy Zarząd spotyka się raz w miesiącu.

  Koło organizuje wiele tradycyjnych imprez, aktywnie udziela się również w organizacji imprez gminnych. Fakt ten pozytywnie ocenił obecny na sali wójt Gródku, Robert Borski. W tegorocznym kalendarzu imprez MK znajduje się również „Akademia z okazji 70-lecia PZKO”.

  Oprócz planowanych wydarzeń, zgodnie z planem zebrania, zebrani na sali działacze wybrali skład Komisji Rewizyjnej, Zarządu Koła oraz delegatów na Zjazd PZKO. Głosowaniu poddano także plan pracy. Tegoroczne prace remontowe dotyczyć będą schodów przed wejściem do Domu PZKO oraz naprawy lub wymiany rynien.

  W jednym z punktów zebrania przyszła kolej na prezentację Kongresu Polaków ze szczególnym naciskiem na Fundusz Zaolzia. Z ideą Funduszu i przykładowymi projektami realizowanymi w ramach niego zapoznała zebranych Danuta Branna, członkini Rady KP.

  Magdalena Ćmiel

  Tagi: , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.