BOGUMIN-SKRZECZOŃ / Z udziałem przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Jana Ryłki i Zygmunta Rakowskiego, pełnomocnika Kongresu Polaków ds. wdrażania „Wizji 2035” odbyło się w niedzielę 5 lutego w skrzeczońskim Domu PZKO walne zebranie Miejscowego Koła PZKO, podczas którego przeprowadzono ocenę działalności za 2016 rok.

Na wstępie przewodniczący Koła Bogusław Czapek serdecznie przywitał zacnych gości i zaznajomił obecnych z programem zebrania. Następnie głos zabrał Zygmunta Rakowski, który podziękował za zaproszenie i przedstawił podstawowe informacje na temat niedawno otwartego Funduszu Rozwoju Zaolzia. Poinformował również obecnych o możliwościach i sposobie korzystania z jego środków przez członków Kół PZKO.

Po wyborach poszczególnych komisji sekretarz Koła Tadeusz Guziur przedstawił ogólne sprawozdanie. Do najważniejszych akcji i imprez zorganizowanych w ubiegłym roku należały Bal Kabaretowy, zebranie sprawozdawcze, tradycyjna impreza Powitanie Wiosny, mistrzostwa Koła i dolnolutyńskiej szkoły w tenisie stołowym, smażenie jajecznicy połączone z mistrzostwami Koła w strzałkach, dalej tradycyjny festyn, XII edycja międzynarodowego turnieju w piłce nożnej z udziałem drużyn z Grodkowa, Chałupek i PZKO Skrzeczoń.

Na początku października odbyła się autokarowa wycieczka członków Koła do Tarnowskich Gór, w listopadzie zorganizowano w Boguminie jubileusz 90-lecia istnienia chóru mieszanego Hasło, natomiast ostatnią ubiegłoroczną imprezą była tradycyjna Wigilijka połączona ze spotkaniem z jubilatami Koła.

Kontynuowano również już ponad 40-letnią współpracę pomiędzy MK PZKO Skrzeczoń i Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodkowskiej. Skrzeczoniacy wzięli udział w XX edycji Halowego Turnieju w Mini Piłce Nożnej o Puchar Grodkowa oraz w obchodach Dni Grodkowa i Dożynkach Gminnych. W rewanżu grodkowianie byli uczestnikami Balu Kabaretowego, turnieju w piłce nożnej, festynu oraz jubileuszu chóru Hasło.

W dalszej części zebrania sprawozdania przedstawili kierownicy zespołów i członkowie zarządu odpowiedzialni za poszczególne odcinki działalności pezetkaowskiej. Aktywnie działał zwłaszcza chór mieszany Hasło, który z dyrygentką Ireną Szeligą zaliczył osiem występów, a to głównie podczas imprez Koła oraz występy w kościołach z kolędami i podczas pogrzebów.

Dużo czasu i uwagi poświęcił zarząd Koła z gospodarzami Pawłem Siostrzonkiem i Markiem Guziurem modernizacji i porządkowaniu Domu PZKO, natomiast bardzo szczegółowe sprawozdanie finansowe związane z Domem PZKO oraz pozyskiwaniem dotacji i darów na działalność kulturalno-oświatową i sportową przedstawił skarbnik Czesław Gałuszka. Uchwalono również budżet i ramowy plan pracy na rok bieżący.

Następnie przeprowadzono wybory nowego 12-osobowego zarządu Koła, komisji rewizyjnej i delegatów na XXIII Zjazd PZKO, który odbędzie się 25 listopada br. w Suchej Górnej. Za dotychczasową sumienną pracę w zarządzie Koła podziękowano Barbarze Cymorek i Zbigniewowi Górniokowi, którzy tymczasowo zrezygnowali z pracy w zarządzie.

W ramach dyskusji prezes ZG PZKO Jan Ryłko podziękował skrzeczońskim pezetkaowcom za bogatą działalność kulturalno-oświatową i sportową, wspomniał o aktualizacji „Leksykonu PZKO” w formie e-booka i konkursie Inicjatywy PZKO oraz nadsyłaniu wniosków do odznaczeń PZKO.

Dalej poruszył sprawy związane z prenumeratą wspierającą dla miesięcznika „Zwrot” oraz zachęcił do udziału i organizowania różnorodnych imprez w ramach tegorocznych obchodów 70-lecia PZKO.

Ponadto w ramach dyskusji omówiono sprawy związane z utrzymaniem i reklamami na Domu PZKO, działalnością i występami chóru Hasło oraz opieką nad pomnikiem 104 Polaków na skrzeczońskim cmentarzu.

Zaproszono również członków Koła na najbliższą imprezę – tradycyjne Powitanie Wiosny, które zaplanowano na 25 marca br. Już po zebraniu prezes ZG PZKO z dużym zainteresowaniem zwiedził pezetkaowską Izbę Tradycji, która znajduje się na I piętrze Domu PZKO.

DG

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.