KARWINA-ŁĄKI / Kiedy w 1995 roku w kościele św. Barbary w Karwinie-Łąkach odprawiono ostatnią mszę św., smutek ogarnął parafian. Kościół zamknięto już na dobre, gdyż na skutek szkód górniczych naruszona została statyka obiektu. Po kilku latach łęczanie doczekali się jednak nowej świątyni.

Łąki nad Olzą, przez wiele stuleci samodzielna miejscowość, w 1975 roku włączone zostały do Karwiny i stały się dziewiątą dzielnicą miasta. Kościół św. Barbary zbudowany został w Łąkach w latach 1809-1818. Jednonawowa budowla w stylu późnego baroku z wieżą w kształcie czworoboku zakończoną cebulową kopułą wznosiła się ponad inne budynki. Stała w centrum wioski przy głównej drodze prowadzącej z Cieszyna do Frysztatu.

Rabunkowe wydobycie węgla kamiennego w drugiej połowie dwudziestego wieku spowodowało całkowite wyludnienie tej części Łąk. Zburzono domy mieszkalne, szkołę, dworzec kolejowy, drogę zbudowano w innym miejscu. Jak wyrzut sumienia pozostał na całkowitym pustkowiu kościół św. Barbary.

Ostatnią mszę św. ówczesny karwiński proboszcz ks. Petr Černota odprawił w świątyni 3 grudnia 1995 roku, w przeddzień święta św. Barbary. Kościół został odświęcony, wykreślony z rejestru zabytków i pozostawiony swemu losowi. Nie zostanie zburzony, ale ciągłe obniżanie terenu spowoduje zdaniem ekspertów jego zatopienie.

Przez kilka lat łęccy parafianie nie mieli swej świątyni. Jednak już w 2000 roku rozpoczęto w zachowanej części Łąk budowę nowego kościoła. Architekt Ladislav Mirta zaprojektował go w kształcie łzy, symbolizującej smutek mieszkańców Łąk nad dewastacją krainy i zniszczeniem rodzinnej wioski.

Niewielki nowy kościół św. Barbary pomieści około stu wiernych. 11 listopada 2001 roku poświęcił go biskup ostrawsko-opawski František Václav Lobkowicz. Ze starego kościoła, do którego nie wolno już wchodzić, został przeniesiony nad drzwi dzwonek. Interesująca forma architektoniczna sprawia, że kościół wzbudza również zainteresowanie turystów.

Msze św. odprawiane są regularnie w każdą niedzielę, na przemian po polsku i po czesku. Ksiądz Roland Manowski-Słomka zaprasza na mszę św. w najbliższą niedzielę 13 listopada o godz. 8.30, kiedy obchodzić będą wierni piętnastolecie nowej świątyni. Bardziej uroczysty charakter będzie miała też msza św. w niedzielę 4 grudnia.

CR

barbara3998

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.