KARWINA / Przez cały wrzesień zwiedzać można w Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Frysztacie przy Rynku Masaryka interesującą wystawę „Henryk Sienkiewicz – pisarz światowej sławy”. Wystawa przygotowana została w Roku Henryka Sienkiewicza przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

Na planszach przedstawione zostały życie i dzieło pisarza tworzącego w drugiej połowie XIX wieku „ku pokrzepieniu serc”, laureata literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku za całokształt twórczości. Oprócz zdjęć pisarza i osób z nim związanych, drukowanych w różnych pismach fragmentów jego utworów, okładek książek, także czeskich wydań, ilustracji do dzieł i innych dokumentów z okresu jego życia znalazły się na wystawie materiały dotyczące współczesnej recepcji twórczości autora „Quo vadis”.

Są więc kolorowe plakaty do filmów wyprodukowanych z inspiracji dziełami Sienkiewicza, jest pisarz na znaczkach pocztowych, medalach, monetach, banknotach. W gablotach umieszczone zostały różne wydania jego utworów,  również książki w języku czeskim znajdujące się w wypożyczalni karwińskiej Biblioteki Regionalnej. Ciekawa jest kolekcja ekslibrisów ze zbiorów Władysława Owczarzego.

Warto obejrzeć wystawę także ze względu na materiały ze Śląska Cieszyńskiego związane z Sienkiewiczem. Poczytać można artykuły, jakie ukazały się m.in. w „Gwiazdce Cieszyńskiej”. Oprócz urywków utworów pisarza są to wiadomości o imprezach na cześć pisarza i in. Ciekawostką jest list mieszkańców Końskiej do pisarza, który zamieścił w 1901 roku krakowski dziennik „Czas”. Wiele miejsca zajmują informacje i zdjęcia z pogrzebu, a później sprowadzenia trumny do Polski; uroczystość odbyła się w 1924 roku na dworcu kolejowym w Piotrowicach.

CR

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test