LITWA / Dyrektorowie kilku zaolziańskich polskich szkół, Marta Kmeť – dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Cz. Cieszynie oraz Barbara Smugała – prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC wyjechali na Litwę, gdzie wzięli udział w konferencji pt. System oświaty mniejszości narodowych na Litwie i w Republice Czeskiej.

Konferencję otworzył wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, który mówił o priorytetach szkolnictwa polskiego na Litwie.

Wspomniał o potrzebie stworzenia nowej ustawy dotyczącej mniejszości narodowych, ponieważ poprzednia została unieważniona w roku 2010. Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski przeanalizował proces rozwoju szkolnictwa polskiego na Litwie.

Podczas konferencji zabrali głos również goście z Zaolzia – Barbara Smugała prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC oraz dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, Andrzej Bizoń. Przedstawiono np. dane statystyczne dotyczące szkolnictwa polskiego w RC. Zwrócono uwagę m.in. na zmniejszającą się liczbę uczniów w polskich szkołach.

Dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie Marta Kmeť w swoim przemówieniu podkreśliła, że troska o szkolnictwo jest „ priorytetem działania instytucji mniejszościowych na Zaolziu, ponieważ właśnie od szkolnictwa zależy, czy mniejszość narodowa będzie w stanie przetrwać”.

Zdjęcia Doroty Skoczyk dzięki uprzejmości portalu zw.lt

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test