CZESKI CIESZYN / W Bibliotece Miejskiej w Czeskim Cieszynie spotkali się w środę 16 marca na obradach członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki. Najważniejszymi tematami dorocznego zebrania członkowskiego było podsumowanie pracy w 2015 r. i zaplanowanie zadań na rok bieżący.

  sppk1Prezes SPPK Helena Legowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności, skarbnik Ewa Sikora sprawozdanie kasowe, a przewodnicząca Komisji Kontrolnej Irena Mierzwa wyniki pracy Komisji. SPPK liczy 56 członków.

  Obecni na zebraniu wybrali delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC, które odbędzie się w Czeskim Cieszynie 23 kwietnia. Delegatami zostali Helena Legowicz i Anna Pomykacz, rezerwową jest Aleksandra Zdražil.

  sppk4Najważniejszymi projektami SPPK w ubiegłym roku były „Ja czytam tobie, a ty mnie” oraz „Z książką na walizkach”. W ramach akcji „Ja czytam tobie, a ty mnie” odbyły się cztery spotkania z pisarzami z Polski dla rodziców z dziećmi – dwukrotnie gościła na Zaolziu Ewa Chotomska, był też Tomasz Szwed i Kazimierz Szymeczko.

  „Z książką na walizkach” to sztandarowe przedsięwzięcie Stowarzyszenia, w październiku w szkołach i bibliotekach Zaolzia młodym czytelnikom zaprezentowali swoją twórczość Iwona Cała, Katarzyna Ryrych, Joanna Olech, Kazimierz Szymeczko i Tomasz Szwed. Z bibliotekarzami i nauczycielami debatowali podczas Biesiady Literackiej.

  W 33 spotkaniach „Z książką na walizkach” uczestniczyło 1191 osób. Częścią projektu był konkurs czytelniczy w trzech kategoriach wiekowych, w którym wzięło udział 736 młodych ludzi.

  Nie została zorganizowana Wystawa Polskiej Książki, odbyły się natomiast w listopadzie we współpracy z Klubem Polskiej Prasy i Książki dwa kiermasze, w Trzyńcu oraz w Jabłonkowie, gdzie towarzyszyła mu wystawa jubileuszowa naszego miesięcznika „Zwrot”.

  sppk5Stowarzyszenie wydało ulotkę i zakładkę promujące jego działalność. Zakupiło również domenę internetową, strona www.sppk.cz jest w budowie. SPPK obecne jest też na facebooku.

  Delegacja SPPK w listopadzie po raz pierwszy wzięła udział w Śląskich Targach Książki w Katowicach, wydawnictwa Zaolzia zaprezentowała też Helena Legowicz w Pradze na konferencji Mniejszości Narodowe – Religia i Literatura.

  W Karwinie odbyło się we wrześniu spotkanie nazwane „Zwierzenia Marii Krassowskiej jako dokument dojrzewania”, zorganizowane przez SPPK oraz zaolziańskie Polskie Towarzystwo Medyczne wraz z Komorowianami – Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów, które wydało książkę Mai Krassowskiej „Zwierzenia”.

  SPPK pilotowało również we współpracy z Oddziałem Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie 12. już edycję zbiórki książek dla Zaolzia, którą organizuje Tomasz Sypniewski z Bydgoszczy.

  sppk3W planach na rok bieżący jest ponownie akcja „Z książką na walizkach”. Odbędzie się w październiku. Natomiast przez cały rok będą spotkania z pisarzami w ramach projektu „Ja czytam tobie, a ty mnie”. SPPK chce też wspierać kiermasze książki polskiej.

  W grudniu przypada 40. rocznica śmierci wybitnego zaolziańskiego pisarza Henryka Jasiczka. SPPK pragnie zorganizować poświęcony pisarzowi wieczór poetycki. Towarzyszyć mu będzie wystawa, którą mogą następnie pokazać także inne organizacje, np. Miejscowe Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

  CR

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.