Zdradzamy następnego finalistę konkursu Inicjatywy PZKO. Jest nią inicjatywa – modernizacja Domu PZKO w Karwinie Frysztacie. Gruntowna modernizacja budynku, który jest siedzibą Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, trwała dwa lata. 19 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość jego ponownego otwarcia. Na frontonie budynku umieszczony został napis Dom Polski. Koszty modernizacji wyniosły ponad 5 mln koron.

  Budynek, wzniesiony rękami członków Koła PZKO, służył im od 1977 r. Znajdował się już w stanie awaryjnym, nie spełniał wymogów higieny i groziło mu zamknięcie. Modernizacja umożliwiła dostosowanie go do standardów XXI w.

  Dobudowane zostało nowe zaplecze socjalne, docieplony dach, wymienione okna i drzwi. Wyremontowano sale i foyer, w którym wydzielono miejsce na szatnię. W głównej sali zamontowano izolację i położono nowy parkiet. Przed domem powstał parking.

  Ważnym etapem była modernizacja kuchni, która obejmowała jej poszerzenie oraz wyposażenie w nowoczesne sprzęty gastronomiczne. Doszło do całkowitej wymiany instalacji wodnej i elektrycznej, nowe ogrzewanie gazowe jest zdalnie sterowane.

  Największa dotacja pochodziła z Polski od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. Dotacja z Ministerstwa Ochrony Środowiska RC przeznaczona była na wymianę okien oraz docieplenie budynku. Pieniądze z Euroregionu Śląsk Cieszyński służyły do modernizacji kuchni. Projekt „Regionální kuchyně – tradiční jídla z levé i pravé strany Olzy / Kuchnia regionalna – tradycyjne dania z obu brzegów Olzy”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, realizowany jest wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach.

  Koło PZKO wsparli sponsorzy, wśród nich dwie duże firmy prywatne. W modernizację Domu PZKO zainwestowano również zyski z organizowanych imprez, w tym festiwali Dolański Gróm. Na ostatnim polskie zespoły Perfect i T.Love honorarium przeznaczyły na Dom PZKO. Od 2010 r. przebiega w Kole zbiórka w postaci cegiełek, które nabywają członkowie i sympatycy Koła.

  Impreza została dofinansowana za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie oraz Miasta Czeski Cieszyn.

  Przeczytaj również:

  Inicjatywy PZKO: Rozbudowa Domu PZKO Leszna Dolna

  Inicjatywy PZKO: Chór Męski Gorol

  Inicjatywy PZKO: Barbara Mračna

  Inicjatywy PZKO: Zespół Teatralny MK PZKO Milików-Centrum

  Inicjatywy PZKO: Zespół teatralny Klub Młodych Nydek

  Inicjatywy PZKO: Dolański Gróm

  Inicjatywy PZKO: Krystyna Mruzek

  Inicjatywy PZKO: ZF Bystrzyca

  Inicjatywy PZKO: Teatr w Ligotce

  Inicjatywy PZKO: Chór Żeński Melodia

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.