TRZYNIEC / Huta Trzyniecka planuje zainwestować w tym roku 1,6 miliarda koron. Kolejna kwota w wysokości 70 milionów zostanie przeznaczona na projekty ekologiczne. Inwestycje modernizacyjne z wykorzystaniem nowych technologii zwiększą wartość dodaną produktów Huty Trzynieckiej.

  – W tym roku zamierzamy kontynuować projekty redukcji dwutlenku węgla. Zasadnicze będą inwestycje w modernizację, które zapewnią wartość dodaną stali oraz automatyzację procesów produkcyjnych w transporcie kolejowym – powiedział dyrektor Huty Trzynieckiej Jan Czudek.

  Modernizacja

  W tym roku jedną z największych inwestycji będzie dokończenie budowy nowej linii łuszczenia prętów stalowych, której koszt wyniesie 715 mln koron (z czego 320 mln zostanie zainwestowane w tym roku). Linia zwiększy moce produkcyjne prętów łuszczonych oraz poprawi ich jakość.

  – Produkujemy pręty o średnicy od 16 do 80 mm. Nowa linia do łuszczenia o wydajności 90 tys. ton rocznie wzmocni naszą pozycję na rynku. Klienci mogą być pewni, że nasze pręty łuszczone są wolne od wszelkich powierzchniowych wad – wyjaśnia Radek Olszar, dyrektor inwestycyjny Huty Trzynieckiej.

  Zmodyfikowana stal o wartości dodanej stosowana jest głównie w przemyśle motoryzacyjnym oraz do produkcji łożysk.

  Oszczędzanie energii

  W tym roku huta planuje zainstalować dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznym koszcie przekraczającym 40 mln koron. Obie zostaną zbudowane w halach produkcyjnych zakładów w Kladnie i miejscowości Staré Město w powiecie Uherské Hradiště. Kolejna elektrownia fotowoltaiczna o koszcie około 10 mln koron zostanie zainstalowana w tym roku przez spółkę zależną Energetika Třinec działającą w kompleksie huty.

  Planowana jest również modernizacja linii frezowania na walcowni szyn za 170 mln koron, gdzie nastąpią znaczne oszczędności energii. Dwie istniejące linie zastąpią jedną w pełni zautomatyzowaną jednostkę wykorzystującą sprawdzoną technologię frezowania w czterech kolejnych operacjach.

  Oszczędność energii przyniesie również szeroko zakrojona modernizacja oświetlenia hal produkcyjnych o łącznym budżecie 50 mln koron. Wymiana oświetlenia rozpocznie się w tym roku. Oszczędności energii wyniesie od 70 do 84%.

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.