CIESZYN / Z okazji Dnia Myśli Braterskiej spotkali się w sobotnie przedpołudnie w Hufcu Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie seniorzy z Harcerskiego Kręgu Seniora „Zaolzie” z druhnami i druhami zaprzyjaźnionych Kręgów Seniora z prawego brzegu Olzy oraz młodymi harcerzami z 14. Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej „JOT”, która wspólnie z Kręgiem Seniora „Korzenie” przygotowała sobotnie zgromadzenie harcerskiej braci.

  Druhna Stefania Piszczek – przewodnicząca kręgu „Zaolzie” opowiedziała o druhu Tadeuszu Niemczyku – pierwszej ofierze wojny w Stonawie. Wspominała, że pisał o nim Tadeusz Kopoczek.

  Na spotkaniu obecni byli także członkowie rodziny Tadeusza Niemczyka – bratanek Zdzisław Niemczyk i bratanica Helena Śliż, którzy opowiedzieli o swym krewniaku.

  Druhowie seniorzy z obu brzegów Olzy wspominali natomiast, jak po wojnie harcerze na rowerach jeździli do Bielska-Białej, by odnaleźć jego grób. I dopiero w zeszłym roku harcerze z zaprzyjaźnionego kręgu seniora z Bielska odnaleźli na cmentarzu ewangelickim mogiłę bohatera.

  Druh Władysław Kristen wspominał, jak w 2004 roku nawiązała się współpraca zaolziańskich seniorów harcerskich z kręgiem seniora „Korzenie”, harcerze karwińscy z kolei nawiązali kontakt z hufcem w Radlinie.

  A właśnie w związku z poszukiwaniami grobu Tadeusza Niemczyka nawiązano też kontakt z harcerzami z Bielska.

  Obecni zwrócili uwagę na to, że choć kręgi harcerskich seniorów z obu brzegów Olzy współpracują ze sobą już od dawna, spotykają się, organizują wspólne harcerskie imprezy, to na próżno szukać współpracy pomiędzy harcerską młodzieżą z obu podzielonych granicą państwową brzegów rzeki. A przecież po obu stronach działają polskie drużyny harcerskie.

  Dlatego druh Władysław Kristen obiecał młodym harcerzom nawiązać kontakty z harcerzami z Zaolzia.

  indi

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.