LUTYNIA DOLNA / Minął kolejny rok w życiu każdego z nas. Jego końcówka sprzyja różnym przemyśleniom, podsumowaniom oraz planowaniu działań na rok następny. To wszystko dotyczy także Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Lutyni Dolnej, które swoje zebranie członkowskie zorganizowało 28 grudnia, w ostatni poniedziałek 2015 r.

  PZKOLutynia2Przybyli na nie nie tylko członkowie Koła PZKO, ale również wielu sympatyków i życzliwych przyjaciół oraz delegacje sąsiednich Kół. Krótki program kulturalny wykonali młodzi recytatorzy Misia Gil i Darek Ligocki, a dwa piękne utwory na fortepianie zagrała Dorotka Czapek.

  W świąteczny nastrój wprowadził obecnych zespół śpiewaczy Rychwałdzianie Miejscowego Koła PZKO w Rychwałdzie, który zaprezentował mniej znane kolędy i pastorałki.

  PZKOLutynia3Miłą niespodzianką był udział w spotkaniu dzieci dolnolutyńskich pezetkaowców, dla których Halka Kwolek przygotowała praktyczne zajęcia. Nauczyła je składać papierowe aniołki ze starych nut i śpiewać kolędę.

  PZKOLutynia4

  Panie z Klubu Kobiet pod kierownictwem Renaty Ćmiel poczęstowały obecnych wypiekami świątecznymi i smaczną kolacją.

  Dolnolutyńskie Koło PZKO to jedna wielka, 70-osobowa rodzina, której przewodniczy Maria Sztwiertnia. Więź Koła umacnia chór mieszany Lutnia ze 107-letnią tradycją. Lutnia zrzesza 20 śpiewaków z Lutyni, Wierzniowic, Rychwałdu i Orłowej. Dyrygentem jest Władysław Rusek z Rychwałdu, który bezinteresownie kieruje chórem od ponad 17 lat. W 2015 r. chór zaliczył 14 występów u nas i w Polsce.

  PZKOLutynia5Aktywnymi zespołami Koła PZKO są Klub Kobiet oraz Klub Młodych, który w 2016 r. obchodzić będzie swoje 45-lecie istnienia. Zarząd  postanowił większość imprez poświęcić młodym i angażować ich organizacyjnie.

  Długoletnią tradycję ma współpraca z Kołami PZKO z Rychwałdu, Wierzniowic oraz Orłowej-Poręby, która wzbogaca działalność środowisk pezetkaowskich i przynosi obustronne korzyści. Na zebraniach obwodowych opracowywany jest terminarz imprez tak, by członkowie mogli uczestniczyć w imprezach sąsiednich Kół.

  MS

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.