Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  ŚMIŁOWICE / Olga Kowalczyk i Henryk Molin zostali delegowani ze Śmiłowic na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków. 

  10 stycznia w ramach zebrania Miejscowego Koła PZKO i wigilijki odbył się Sejmik Gminny, który jest władny – wg statutu KP – wyłaniać przedstawicieli na obrady XII ZO, które ma się odbyć 23 kwietnia.

  Podczas zebrania podsumowano dokonania Koła w 2015 roku, a miejscowe dzieci wystąpiły z noworocznym programem artystycznym.

  Obecny na spotkaniu przezes KP Józef Szymeczek złożył sprawozdanie z działalności Kongresu w mijającej kadencji.

  Przede wszystkim jest to organizowanie „zielonych szkół” dla siódmioklasistów nad Bałtyk, pilotowanie sprawy dwujęzyczności na Zaolziu na podstawie Europejskiej Karty Języków Regionalnych, a także objęcie „parasolem ochronnym” budowy polskiego przedszkola w Gnojniku, które wbrew wcześniejszym obawom jest obecnie zapełnione przez dzieci.

  Wspomniał też o sztandarowej imprezie promującej Zaolzie i Zaolziaków „Tacy jesteśmy”.

  Kongres zajmuje się też działalnością wydawniczą i tu skoncentrował się na „Głosie Ludu”.

  – Ta gazeta chce być gazetą wszystkich Polaków, a wydawca, Kongres, nie ma być w niej eksponowany. Mają być w niej wszystkie głosy i tu jest bardzo trudno pójść każdemu na rękę. W zasadzie się to więcej nie udaje niż udaje – skonstatował Szymeczek.

  Zaznaczając kwestię nieporozumień na linii Kongres – Zarząd Główny PZKO, co interesowało niektórych zgromadzonych, prezes KP zaznaczył, że jego zdaniem mimo różnic personalnych sytuacja nie jest aż tak zła.

  – Nie wolno wierzyć w to, że istnieją jakieś dwa środowiska polskie na Zaolziu. Istnieje tylko jedno. W takiej zgodzie, jak my żyjemy, nie żyją nigdzie indziej na świecie – przekonywał Szymeczek.

  W głosowaniu, które odbyło się zaraz po wystąpieniu Szymeczka, jednogłośnie wyłoniono przedstawicieli na Zgromadzienie Ogólne, a także delegata rezerwowego, którym została Marta Wierzgoń.

  Pełnomocnikiem gminy ponownie został wybrany Gustaw Chwistek a jego zastępcą Tadeusz Kowalczyk jun.

  Niedzielny sejmik w Śmiłowicach był pierwszym z cyklu spotkań, które odbędą się w każdej gminie zamieszkałej minimum przez stu Polaków. W wielu wypadkach sejmiki łączone są z zebraniami Miejsowych Kół PZKO.

  W Śmiłowicach żyje 21,7 proc. osób narodowości polskiej, co przekłada się na 155 mieszkańców. Miejscowe Koło PZKO liczy 73 członków, ponad połowa była obecna na zebraniu, natomiast w głosowaniu na delegatów wzięło udział 14 osób.

  (ÿ)

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Powrót na właściwe tory państw wyszehradzkiej czwórki
   Lipiec042020

   Powrót na właściwe tory państw wyszehradzkiej czwórki

   Rajd rowerowy Klubu Polskiego „Wzdłuż Dunaju na Děvín“
   Lipiec042020

   Rajd rowerowy Klubu Polskiego „Wzdłuż Dunaju na Děvín“

   Przez Lasek Miejski w Jabłonkowie płynęła rzeka
   Lipiec032020

   Przez Lasek Miejski w Jabłonkowie płynęła rzeka

   Nie żyje Piotr Augustyniak, jeden z założycieli Sceny Polskiej
   Lipiec032020

   Nie żyje Piotr Augustyniak, jeden z założycieli Sceny Polskiej

   Bałtyk w czasie pandemii. Pożegnanie z morzem
   Lipiec032020

   Bałtyk w czasie pandemii. Pożegnanie z morzem

   Zakopower nie wystąpi w Ustroniu
   Lipiec032020

   Zakopower nie wystąpi w Ustroniu

   Adam Vojtěch w Ostrawie. Ratunek czy niedźwiedzia przysługa dla OKD?
   Lipiec032020

   Adam Vojtěch w Ostrawie. Ratunek czy niedźwiedzia przysługa dla OKD?

   OKD wstrzymuje wydobycie we wszystkich swoich kopalniach
   Lipiec022020

   OKD wstrzymuje wydobycie we wszystkich swoich kopalniach


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test