ŚMIŁOWICE / Olga Kowalczyk i Henryk Molin zostali delegowani ze Śmiłowic na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków. 

  10 stycznia w ramach zebrania Miejscowego Koła PZKO i wigilijki odbył się Sejmik Gminny, który jest władny – wg statutu KP – wyłaniać przedstawicieli na obrady XII ZO, które ma się odbyć 23 kwietnia.

  Podczas zebrania podsumowano dokonania Koła w 2015 roku, a miejscowe dzieci wystąpiły z noworocznym programem artystycznym.

  Obecny na spotkaniu przezes KP Józef Szymeczek złożył sprawozdanie z działalności Kongresu w mijającej kadencji.

  Przede wszystkim jest to organizowanie „zielonych szkół” dla siódmioklasistów nad Bałtyk, pilotowanie sprawy dwujęzyczności na Zaolziu na podstawie Europejskiej Karty Języków Regionalnych, a także objęcie „parasolem ochronnym” budowy polskiego przedszkola w Gnojniku, które wbrew wcześniejszym obawom jest obecnie zapełnione przez dzieci.

  Wspomniał też o sztandarowej imprezie promującej Zaolzie i Zaolziaków „Tacy jesteśmy”.

  Kongres zajmuje się też działalnością wydawniczą i tu skoncentrował się na „Głosie Ludu”.

  – Ta gazeta chce być gazetą wszystkich Polaków, a wydawca, Kongres, nie ma być w niej eksponowany. Mają być w niej wszystkie głosy i tu jest bardzo trudno pójść każdemu na rękę. W zasadzie się to więcej nie udaje niż udaje – skonstatował Szymeczek.

  Zaznaczając kwestię nieporozumień na linii Kongres – Zarząd Główny PZKO, co interesowało niektórych zgromadzonych, prezes KP zaznaczył, że jego zdaniem mimo różnic personalnych sytuacja nie jest aż tak zła.

  – Nie wolno wierzyć w to, że istnieją jakieś dwa środowiska polskie na Zaolziu. Istnieje tylko jedno. W takiej zgodzie, jak my żyjemy, nie żyją nigdzie indziej na świecie – przekonywał Szymeczek.

  W głosowaniu, które odbyło się zaraz po wystąpieniu Szymeczka, jednogłośnie wyłoniono przedstawicieli na Zgromadzienie Ogólne, a także delegata rezerwowego, którym została Marta Wierzgoń.

  Pełnomocnikiem gminy ponownie został wybrany Gustaw Chwistek a jego zastępcą Tadeusz Kowalczyk jun.

  Niedzielny sejmik w Śmiłowicach był pierwszym z cyklu spotkań, które odbędą się w każdej gminie zamieszkałej minimum przez stu Polaków. W wielu wypadkach sejmiki łączone są z zebraniami Miejsowych Kół PZKO.

  W Śmiłowicach żyje 21,7 proc. osób narodowości polskiej, co przekłada się na 155 mieszkańców. Miejscowe Koło PZKO liczy 73 członków, ponad połowa była obecna na zebraniu, natomiast w głosowaniu na delegatów wzięło udział 14 osób.

  (ÿ)

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test