Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  STONAWA / W Domu PZKO w Stonawie odbył się 8 listopada zorganizowany przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Koncert Jubileuszowy z okazji 110-lecia polskiego ruchu śpiewaczego w Stonawie oraz 20-lecia chóru mieszanego Stonawa. Towarzyszyła mu wystawa okolicznościowa. Oprócz chóru jubilata zaprezentowały się zespoły śpiewacze Collegium Canticorum i Ta Grupa oraz zespół regionalny Dziecka ze Stonawy.

  Koncert, który prowadzili Agata Kokotek i Przemysław Orszulik, rozpoczęto od pieśni „Gaude Mater” w wykonaniu połączonych chórów pod batutą Haliny Pribuli. W imieniu organizatorów przybyłych na koncert słuchaczy przywitała Aleksandra Opioł. Byli wśród nich m.in. konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, wójt Stonawy Andrzej Feber, delegacja z polskich Gierałtowic i zaprzyjaźnionego chóru Cecylia z Paniówek, Tomasz Piwko, który przekazał jubilatowi odznaczenia Zarządu Głównego PZKO, oraz przedstawiciele wielu zaolziańskich zespołów chóralnych i Kół PZKO.

  W pierwszej części koncertu zaśpiewał chór Stonawa pod batutą Marty Orszulik „Pokój i radość daj nam Panie” G. F. Händla, części „Mszy ku czci św. Marii Magdaleny” L. Juřicy, „Litaniae Lauretanae” I. Reimana, a później „Moją piosenkę” J. Świdra, „Pójdź lube dziewczę” A. Rubinsteina, „Mazur” P. Maszyńskiego.

  Solistami chóru byli Martina Juríková i Klemens Słowioczek, na skrzypcach zagrał Bronisław Jeleń, na organach Tomáš Bařák, na fortepianie Natalia Uher.

  Wraz z zespołem regionalnym Dziecka ze Stonawy, działającym w Kole PZKO pod kierownictwem Wandy Grudzińskiej, Joanny Bystroń i Jolanty Jelen, który uświetnił występ chóru Stonawa swoim tańcem, wykonał chór piosenki ludowe „Czerwone jabłuszko”, „Nie ma to jak górnikowi” i „Hej tam w dolinie”.

  Po przerwie zaśpiewał zespół śpiewaczy Ta Grupa Koła PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle pod batutą Krystyny Suszki oraz Polski Chór Mieszany Collegium Canticorum z Czeskiego Cieszyna, którym dyrygowała Anna Szawińska, a akompaniował Lech Gattnar.

  Koncert zakończyły pieśni „Canticorum iubilo” G. F. Händla i „Hymn Trzeciego Tysiąclecia” M. Gałęskiego w wykonaniu połączonych chórów Stonawa i Collegium Canticorum.

  Obszerny artykuł o historii ruchu śpiewaczego w Stonawie ukazał się w październikowym „Zwrocie”.

  CR

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test