CZESKI CIESZYN / Wieczór literacki z udziałem przedstawicielek współczesnego pokolenia poetów Zaolzia Leny Pešák i Mariam Szyi odbył się we wtorek 13 października w czytelni i kawiarni literackiej Avion w Czeskim Cieszynie. Wyniki badań literacko-naukowych o młodej poezji zaolziańskiej przedstawił doc. Libor Martinek. Obecnych przywitała dyrektor czeskocieszyńskiej Biblioteki Miejskiej Jana Galášová.

  Spotkanie przebiegało w ramach dwudniowej konferencji „Inne możliwości biblioteki publicznej”, zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską w Czeskim Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Opawie i Związek Bibliotekarzy i Pracowników Informacji RC. Zgromadzeni na niej pracownicy bibliotek z różnych regionów Republiki Czeskiej, a nawet Słowacji zastanawiali się nad tym, w jaki sposób biblioteka publiczna może stać się ośrodkiem wspierania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historii, literatury i tradycji.

  Libor Martinek, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i poeta, mówił podczas wieczoru literackiego w Avionie o pochodzących z Zaolzia autorach generacji lat 70. i 80. XX wieku, którzy swoje utwory piszą zarówno po polsku, jak i po czesku. Wykładowca wymienił dwujęzycznych poetów: Lenę Pešák, Jolantę Filipek-Čepcovą, Bogdana Trojaka, Darka Jedzoka, Mariana Palowskiego, Mariam Szyję.

  Ów bilingwizm w twórczości odróżnia ich od pisarzy zaolziańskich starszego pokolenia. – Widoczna jest – stwierdził Martinek – zmiana paradygmatu kulturowego w życiu literackim i artystycznym polskiej mniejszości narodowej i nowy etap w jego rozwoju zwłaszcza po 1990 roku.

  Obecne na spotkaniu Mariam Szyja i Lena Pešák zaprezentowały następnie własne wiersze, tak po polsku, jak i po czesku, i mówiły o swoich inspiracjach artystycznych. Przerywnikami były utwory muzyczne, grane na fortepianie przez Renatę Heczko.

  Wieczór literacki zakończyła promocja najnowszej książki Libora Martinka „Identita v literatuře Těšínska” (Tożsamość w literaturze Śląska Cieszyńskiego). Jej recenzję pióra Kazimierza Jaworskiego zamieściliśmy w wrześniowym „Zwrocie”.

  Zaś w listopadowym „Zwrocie” napiszemy szerzej o nowym pokoleniu zaolziańskich poetów.

  (CR)

  Tagi: , , , , , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.