Wyb_pl2015-0521_ec_iPOLSKA / Druga tura wyborów prezydenckich rusza już za kilka dni. Polacy będą ponownie głosowali 24 maja.

  Osoby, które chcą oddać swój głos (i nie rejestrowały się przed pierwszą turą wyborów)  mogą dołączyć do II tury w jednym z obwodów wyborczych poza granicami kraju, jeszcze przez portal internetowy. 

  Jak dokonać rejestracji?

  Do rejestracji w systemie ewybory.msz.gov.pl jest potrzebny numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu). Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania, kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos.

  Do głosowania w II turze będą mogli natomiast zarejestrować się wyborcy, którzy nie zarejestrowali się do głosowania za granicą przed I turą i nie pobrali zaświadczeń o prawie do głosowania. Termin zgłaszania wniosków (elektronicznie) o wpisanie do spisu wyborców upływa 3 dni przed dniem głosowania, czyli 21 maja 2015 r.

  Co będzie zawierać zgłoszenie

  Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór.

  Na podstawie takiego zgłoszenia wyborca otrzyma pakiet wyborczy, zawierający m. in. kartę̨ do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję i zostanie dołączony do spisu.

  Wyborcy, którzy przed głosowaniem w I turze zarejestrowali się do głosowania korespondencyjnego, w II turze będą również głosowali korespondencyjnie. Pakiety wyborcze  zostaną przesłane na ten sam adres, na który doręczono je przed pierwszą turą. Zmiana formy głosowania na osobistą może nastąpić wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania przed wysłaniem przez konsula pakietu, lub po tym terminie, jeśli wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym. Wyborca może też, analogicznie jak w pierwszej turze, dostarczyć pakiet osobiście konsulowi lub komisji wyborczej podczas głosowania.

  mat. pras.

   

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test