Wyb_pl2015-0521_ec_iOSTRAWA / Od 28 września mogą osoby, które chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP, rejestrować się poprzez internetowy portal  ewybory.msz.gov.pl. Zagłosować mogą nie tylko osobiście, ale również korespondencyjnie.   
  Ten, kto chce wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym, musi zgłosić swój zamiar do 7 października, czyli do jutra.  Zgłoszenie – ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej – powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.
  Należy podać też adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy. Można też zadeklarować osobiste odebranie pakietu wyborczego.
  Wybory parlamentarne odbędą się 25 października. Wyborcy, którzy będą głosowali za granicą, będą wybierać kandydatów do Sejmu RP

  zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

  Dla wyborców, którzy chcą oddać głos osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa na 3 dni przed dniem wyborów, czyli 22 października 2015 r.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test