E-mail: redakcja@zwrot.cz

  CZESKI CIESZYN / Doroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki odbyło się w środę 18 marca w gościnnych progach Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Najważniejszymi zadaniami było uchwalenie zmian statutowych i wybory nowego zarządu.

  Sprawozdanie z działalności w 2014 roku przedstawiła prezes SPPK Helena Legowicz. Głównymi realizowanymi wtedy projektami były kampania „Ja czytam tobie, a ty mnie”, akcja „Z książką na walizkach” oraz Wystawa Polskiej Książki, której towarzyszyła wystawa rysunków satyrycznych Bronisława Liberdy. SPPK wydało katalog tych rysunków.

  Sprawozdanie kasowe przedstawiła skarbnik Ewa Sikora, a wyniki pracy Komisji Kontrolnej podała jej przewodnicząca Irena Mierzwa.

  Zebrani uchwalili zmiany statutu, które należało wprowadzić ze względu na nowy kodeks cywilny. Do nazwy Stowarzyszenia dopisany zostanie skrót z. s. (zapsaný spolek), a najwyższym organem SPPK będzie odtąd zebranie członkowskie.

  Absolutorium dla odchodzącego zarządu było potwierdzeniem jego dobrej pracy. Członkowie zarządu pozytywnie odnieśli się do propozycji, by w kolejnej czteroletniej kadencji kontynuowali swoją działalność w niezmienionym składzie, tj. Helena Legowicz, Ewa Sikora, Anna Pomykacz, Zenon Wirth, Jan Kubiczek. W komisji kontrolnej również pozostały te same osoby: Irena Mierzwa, Wanda Kozdra, Joanna Schönwald.

  SPPK2015 1

  W planach na rok bieżący znalazła się ponownie akcja „Z książką na walizkach” z udziałem pisarzy z Polski, autorów książek dla dzieci i młodzieży. Powinna odbyć się w październiku, wśród zaproszonych autorów nie miałoby zabraknąć Joanny Olech i Kazimierza Szymeczki.

  Akcja przebiegnie w nieco zmienionej formie. Nie będzie mianowicie biesiady literackiej, w której brali udział wszyscy uczestnicy konkursu czytelniczego dla uczniów zaolziańskich podstawówek. Biesiada zorganizowana zostanie dla osób dorosłych, obejmie nauczycieli, przyjaciół książki polskiej.

  Rezygnacja z biesiady nie oznacza, że zabraknie konkursu czytelniczego dla dzieci, który organizowany jest przez SPPK we współpracy z bibliotekami. Od września uczniowie klas młodszych i starszych zaolziańskich podstawówek będą mogli odpowiadać na publikowane w prasie pytania konkursowe.

  Nie będzie już w tym roku do niedawna sztandarowej akcji SPPK, czyli Wystawy Polskiej Książki. Jak stwierdziła Helena Legowicz, zorganizowanie jej wymagało dużego wysiłku, a w ostatnich latach przychodziło na nią coraz mniej czytelników. Mnożyły się też problemy z uzyskaniem od wydawnictw z Polski książek na wystawę.

  Pozostanie  natomiast kiermasz książki polskiej, z którym księgarz Zenon Wirth przyjeżdżać będzie na zamówienie szkół, Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego czy innych organizacji.

  Kontynuowana będzie również propagująca czytelnictwo kampania „Ja czytam tobie, a ty mnie”, która jest cyklem spotkań z autorami książek dla małych czytelników. Może w kwietniu uda się zorganizować spotkanie z Ewą Chotomską.

  Od wysokości dotacji zależeć będzie, w jakim zakresie spełnione zostanie kolejne zadanie SPPK. Jest nim mianowicie zakup i dostarczanie do bibliotek w regionie polskich czasopism z remitendy. Razem z bibliotekami w regionie pilotować będzie także organizowaną w Polsce przez Tomasza Sypniewskiego zbiórkę finansową na zakup książek dla Zaolzia.

  SPPK wyda ulotkę promującą działalność Stowarzyszenia. Zakupi też domenę internetową, która umożliwi stworzenie nowych stron internetowych. SPPK ma już swój fanpage na facebooku.

  CR

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Koncert pod gwiazdami. Planetarium Centrum Nauki Kopernik zaprasza na koncert na żywo Janka Traczyka
   grudzień022022

   Koncert pod gwiazdami. Planetarium Centrum Nauki Kopernik zaprasza na koncert na żywo Janka Traczyka

   Macierz Szkolna gościła w konsulacie w Ostrawie. Podsumowano działalność i zarysowano plan na przyszłość
   grudzień022022

   Macierz Szkolna gościła w konsulacie w Ostrawie. Podsumowano działalność i zarysowano plan na przyszłość

   Pozycja do kreatywnego pisania. Start! Młodzież „Gimpla” i Akademii Handlowej wzięła udział w ciekawych warsztatach
   grudzień022022

   Pozycja do kreatywnego pisania. Start! Młodzież „Gimpla” i Akademii Handlowej wzięła udział w ciekawych warsztatach

   Święta pachną pomarańczą. Zobacz, jak owocują drzewa egzotyczne w ostrawskim zoo
   grudzień022022

   Święta pachną pomarańczą. Zobacz, jak owocują drzewa egzotyczne w ostrawskim zoo

   Miejscowe Koło PZKO w Gródku zaprasza wszystkich do sprzedaży oraz zakupu książek
   grudzień022022

   Miejscowe Koło PZKO w Gródku zaprasza wszystkich do sprzedaży oraz zakupu książek

   Znamy wyniki konkursu „Tu się czyta!”. Zwycięska recenzja będzie opublikowana w grudniowym numerze miesięcznika Zwrot
   grudzień012022

   Znamy wyniki konkursu „Tu się czyta!”. Zwycięska recenzja będzie opublikowana w grudniowym numerze miesięcznika Zwrot

   Dzieci czują się na parafii jak u siebie w domu. Rozmowa ks. Lukášem Mockiem
   grudzień012022

   Dzieci czują się na parafii jak u siebie w domu. Rozmowa ks. Lukášem Mockiem

   Zespół Head in the Clouds: Chociaż gramy razem krótko, kilka koncertów już mamy za sobą
   grudzień012022

   Zespół Head in the Clouds: Chociaż gramy razem krótko, kilka koncertów już mamy za sobą

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.