Okladka_2-15iPod strzechy właśnie trafia nowy numer „Zwrotu” ze studiującą babcią czyli plastyczką Dariną Krygiel na okładce. A w środku numeru oprócz rozmowy z okładkową bohaterką znaleźć możemy między innymi:

  Reportaż ze wspaniałymi zdjęciami młodej fotografki i podróżniczki Haliny Sikory z jej pobytu w Indiach, sylwetkę niedawno zmarłego pisarza i reżysera filmowego Tadeusza Konwickiego pióra Renaty Putzlacher, artykuł o powstałym przed 60 laty, a już nie istniejącym, Zespole Pieśni i Tańca „Górnik” oraz rozmowę z przez lata bardzo blisko związaną z tym zespołem  Jadwigą Palowską.

  Prezez PZKO Jan Ryłko przedstawia program zaplanowanego na 30 maja Festiwalu PZKO w Karwinie.

  Po przerwie Darek Jedzok ponownie drukuje u nas swój felieton, tym razem zatytułowany: „Język obcy, język straszny”.

  Prezentujemy też zaolziańskich twórców – obchodzącego swój jubileusz życiowy dziennikarza i literata Kazimierza Jaworskiego oraz Janusza Gaudyna, przedwcześnie zmarłego przed 30 laty poetę, aforystę i fraszkopisarza.

  Przedstawiamy prace laureatów konkursu literackiego 65-lecia „Zwrotu”. Nie brakuje też recenzji teatralnej pióra Czesławy Rudnik najnowszej sztuki Sceny Polskiej „Intryga”.

  Sprawdzamy, jak powodzi się zaolziańskim emigrantom zarobkowym w Krakowie oraz  poznajemy „Narodziny kaplicy, która łączy a nie dzieli”  w repotażu Kazimierza Jaworskiego.

  Oczywiście nie brakuje  stałych rubryk, jak „Szlakiem Kół”, gdzie opisujemy Miejscowe Koło w Łomnej Dolnej, „Wydziobane z łamów” czy przepisów kulinarnych naszych pań.

  Jak zwykle pęka w szwach rubryka „Wydarzenia”, a wzrok przyciągają fotoreportaże z licznych balów i balików tegorocznego karnawału oraz ze Zjazdu Gwiaździstego w Mostach koło Jabłonkowa.

  Zapraszamy do lektury!

  Najnowszy numer Zwrotu jest do nabycia w sekretariacie redakcji (ul. Strzelnicza 28, Cz. Cieszyn), w Księgarni i Klubie Polskiej Książki (ul. Czapka 7, Cz. Cieszyn), w Trzyńcu (kiosk przy dworcu autobusowym obok apteki DR. MAX), w Bystrzycy (kiosk obok Tesco), w Gródku (sklep gospodarstwa domowego), w Nawsiu (kiosk na dworcu kolejowym), w Jabłonkowie (kiosk na rynku).

  Miesięcznik można nabyć również w formie elektronicznej. 

  Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.