BeskidSl-sty2015-0390_iOLBRACHCICE / W niedzielne popołudnie 18 stycznia zebrali się członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Sportowego Beskid Śląski w RC. Na miejsce zebrania członkowskiego wybrano Dom PZKO w Olbrachcicach. Sala była pełna, przybyło 100 członków oraz zaproszeni goście.

  Kierownicy poszczególnych sekcji odczytali sprawozdania z ubiegłorocznej działalności. Zdzisław Firla omówił działalność kolarzy, Henryk Cieślar – sportowców, Jerzy Czap Klubu 99, a Halina Twardzik sprawozdanie ogólne.

  BeskidSl-sty2015-0404_i– W szerokim spektrum organizacji polskich istniejących na Zaolziu zajmuje nasze Towarzystwo wybitne miejsce. Jest organizacją szczycącą się znacznym dorobkiem, która w ostatnim dziesięcioleciu podwoiła ilość swych członków. W dniu dzisiejszym zrzesza prawie 600 miłośników turystyki i sportu. Towarzystwo założone w marcu 1992 roku, reaktywowane w 1990 roku dziś jest jedną z najaktywniejszych zaolziańskich organizacji. Organizuje corocznie ponad 60 wycieczek turystycznych, kolarskich, imprezy sportowe oraz spotkania mające na celu pogłębianie wiedzy o ziemi ojców – mówiła podczas zebrania prezes PTTS-U

  BeskidSl-sty2015-0395_iHalina Twardzik podkreślając, że naczelnymi celami działalności Towarzystwa jest popularyzacja turystyki górskiej, zapoznanie się z różnorodnymi terenami górskimi, w regionie i poza jego granicami, działania zmierzające do utrzymania dobrej kondycji fizycznej i wdrażania nawyków zdrowego stylu życia, zaznajamianie się z zabytkami i folklorem po obu stronach granicy, budowa i podtrzymywanie narodowej tożsamości, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez sport i turystykę. Podkreśliła także, że PTTS współpracuje z zaprzyjaźnionymi organizacjami turystycznymi i sportowymi polskimi, czeskimi i słowackimi.

  Omówiono także plany na rok 2015. Oprócz tradycyjnych wycieczek i imprez sportowych znalazł się wśród nich bal, zdobywanie odznaki 100na100 czy zagajenie całoeuropejskiej imprezy turystycznej EURORANDO 2016.

  BeskidSl-sty2015-0416b_iZebranie stało się także okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Z okazji 15 rocznicy założenia Klubu 99 wręczono karty pamiątkowe w ramach podziękowania za wkład w działalność PTTS BS. Otrzymali je Jerzy Czap i Eugeniusz Krupa. Odznaką klubową Klubu Kolarskiego Ondraszek PTTK Cieszyn odznaczeni zostali: Monika Macháč, Czesław Byrtus, Zdzisław Firla.

  BeskidSl-sty2015-0378_iNie zabrakło także programu artystycznego – dzieci i nauczycielki szkoły podstawowej w Olbrachcicach zagrały na niezwykłych instrumentach i zaśpiewały kolędy.

  (indi)

  Tagi: , , , , , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test