Drong JózefDziś obchodzi siedemdziesiąte urodziny malarz i rysownik Józef Drong. Do końca grudnia wystawę jego prac zwiedzać można w lokalach Biblioteki Regionalnej w Karwinie Frysztacie.

  DrongJ3Chociaż w zakresie sztuk plastycznych jest samoukiem, już w wieku 16 lat został członkiem Sekcji Literacko-Artystycznej Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w ówczesnej Czechosłowacji. A ponieważ trybuną skupionych w SLA pisarzy, malarzy, fotografików był miesięcznik „Zwrot”, także Józef Drong przez wiele lat był jego stałym współpracownikiem, ilustratorem.

  DrongJPochodzi z Łąk nad Olzą, mieszka w Czeskim Cieszynie. Jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej, uprawia malarstwo, rysunek i grafikę, szczególnie upodobał sobie tworzone z barwnych plam pejzaże.

  DrongJ2Redakcja „Zwrotu” dołącza do grona gratulantów, życząc Jubilatowi wielu sukcesów na niwie artystycznej.

  (CR)

  Czytaj również: Niezwykła wystawa

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.