Dom PZKO Frysztat

  KARWINA FRYSZTAT / Dziś bawią się członkowie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Frysztacie w swoim modernizowanym Domu PZKO na Świniobiciu, które jest nie tylko degustacją specjałów kuchni domowej, ale towarzyszy mu urozmaicony program artystyczny w wykonaniu zespołu regionalnego Oldrzychowice MK PZKO w Oldrzychowicach oraz grupy muzycznej Druhá náhoda.

  Dom PZKO w Karwinie Frysztacie, stojący obok polskiej szkoły na ul. Olszaka, został zbudowany w czynie społecznym i służy frysztackim pezetkaowcom od 1977 roku. W tym roku zmienił swój wygląd.

  Projekt pierwszego etapu obejmował nie tylko modernizację istniejącego obiektu, ale też jego rozbudowę. Powstała nowa przybudówka, w której znalazło się zaplecze socjalne. Wymieniono okna i drzwi, docieplono dach. Modernizacja kuchni obejmowała poszerzenie jej i wyposażenie w nowoczesne sprzęty gastronomiczne. Wyremontowana została duża i mała sala. Zmienił się wygląd westybulu.

  – Cieszę się – mówi Leszek Koch, główny koordynator projektów – że udało się zdobyć pieniądze i zakończony został pierwszy etap modernizacji, że zapłaciliśmy to, co jest zrobione, i nie mamy wobec nikogo żadnych długów.

  – Jesteśmy jednak obecnie w takiej sytuacji – dodaje – że budynek jest wyremontowany, ale nie mamy już funduszy na wyposażenie, nie stać nas nawet na krzesła i stoły.

  Szerzej o inwestycjach, pracach modernizacyjnych w Domu PZKO w Karwinie Frysztacie i planach frysztackich pezetkaowców w listopadowym „Zwrocie”.

  CR

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.