Po dwumiesięcznej przerwie ponownie ruszą wykłady Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Republice Czeskiej. Pierwszy z nich odbędzie się w czwartek 4 września o godz 17.00 w Domu ZG PZKO w Czeskim Cieszynie przy ul Bożka.  

  Uroczystą inaugurację roku akademickiego MUR 2014/2015 uświetnią swoim występem Beata Kantor oraz Urszula Waszut.

  Wykład pt. „W co grają ludzie? Teoria gier w życiu społecznym, polityce i ekonomii” przedstawi dr Piotr Kulas, adjunkt w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Słuchaczom odpowie na pytania związane z problematyką teorii gier.

  – Przedstawiciele teorii gier zakładają, że gra to element wszechobecny w życiu społecznym i dlatego pozwala analizować, w jaki sposób ludzie dokonują wyborów w życiu. Oparta jest na założeniu, że ludzie dążą do uzyskania jak największych korzyści. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji starają się porównywać ewentualne koszty i zyski związane z określonym wyborem i działaniem. Teoria gier pozwala więc do pewnego stopnia przewidywać zachowanie aktorów społecznych, politycznych i ekonomicznych, pozwala również na zaplanowanie własnych strategii – zapowiada swój wykład Piotr Kulas. Słuchaczom MUR odpowie na pytania:  Dlaczego ludzie podejmują określone działania? Dlaczego nie zawsze kierują się wyłącznie zyskiem rozumianym w kategoriach ekonomicznych? Czy podejmując ważne decyzje o rozpoczęciu określonych działań, stosują jakieś strategie?

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test