KARWINA / Prawdziwą ucztę artystyczną zaserwowano miłośnikom sztuk plastycznych w Karwinie. W foyer Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego do 20 czerwca zwiedzać można wystawę jubileuszową Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej. Zainstalowane zostały prace siedemnastu malarzy, grafików i rzeźbiarzy zaolziańskich, przedstawicieli kilku pokoleń twórców: Alicji Bartulec, Władysława Ćmiela, Józefa Dronga, Renaty Humel, Edwarda Kaima, Agaty Kalety, Barbary Kowalczyk, Dariny Krygiel, Zbigniewa Kubeczki, Władysława Kubienia, Moniki Milerskiej, Agnieszki Pawlitko, Jana Rusnoka, Romany Taszkovej, Waltera Taszka, Pawła Wałacha i Ewy Matykiewicz-Zachatovej.

  Stowarzyszenia nie ogranicza żaden program ideowy, a łączy region zaolziański. Jego członkowie to indywidualności, z których każda wnosi własny potencjał twórczy, widzenie świata i sztuki. Używają różnych technik i materiałów. Są wśród nich osoby uprawiające malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, fotografię i grafikę komputerową.

  O dziesięcioleciu nowej organizacji plastyków, które stało się okazją do przygotowania wystawy jubileuszowej, mówiła podczas wernisażu 15 maja historyk sztuki Anna Maria Rusnok. – Mam wrażenie, że członkowie SAP w ogóle nie zauważyli, że minęło dziesięć lat – stwierdziła między innymi. – Ten jubileusz jakoś im umknął, co też nie jest dziwne tak do końca, bo to Stowarzyszenie nie wzięło się znikąd. Ono kontynuuje tradycje podobnego typu stowarzyszeń, które działały po tej stronie Śląska Cieszyńskiego, najpierw w Czechosłowacji, potem w Republice Czeskiej, od lat międzywojennych. Dokładnie od 1922 roku, kiedy powstała pierwsza wystawa polskich artystów, a w 1937 roku został założony Śląski Związek Literacko-Artystyczny.

  Powojenna organizacja plastyków zaolziańskich i ich działalność w obecnym kształcie przedstawione zostały również we wstępie do dwujęzycznego kolorowego katalogu z sylwetkami, portretami i próbkami dzieł piętnastu twórców SAP. „Stowarzyszenie powstało – czytamy w nim – w 2004 roku przez przekształcenie poprzedniej, działającej w strukturze Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, organizacji zrzeszającej artystów z różnych dziedzin sztuki pod nazwą Sekcja Literacko-Artystyczna. Sekcja działała przez dziesiątki lat, od 1947 roku, co oznacza, że przez szeregi tej organizacji przewinęło się już kilka pokoleń zaolziańskich plastyków. Zrzeszenie po swej poprzedniczce SLA przejęło zarówno dawnych członków, jak i charakter działalności”.

  Obecnych na wernisażu plastyków, których dzieła artystyczne znalazły się na prezentowanej wystawie, przedstawiła Šárka Králová, dyrektor organizacji pożytku publicznego Karviná 2000, głównego organizatora wystawy. Przywitała również gości, m.in. prezydenta miasta Karwiny Tomáša Hanzla i wiceprezydenta Dalibora Zavadskiego oraz dyrektor karwińskiego Miejskiego Domu Kultury Olgę Humplíkovą. W imieniu SAP podziękował wszystkim zaangażowanym w wystawę prezes Paweł Wałach. Wernisaż uświetnił występ żeńskiego Tria Wokalnego z akompaniamentem Františka Burego.

  (CR)

   

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.