Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC wydał IV. tom Scriptum Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego. W ramach comiesięcznych spotkań, organizowanych przez ZG PZKO oraz prezes MUR-u Danutę Chwajol, przyjeżdżają do Czeskiego Cieszyna osobowości z różnych krańców Polski i Czech.

  Nowe, już IV. Scriptum MUR-u zawiera opracowane materiały z wykładów, częścią tomiku jest wystąpienie Danuty Chwajol na kongresie „Obywatel Senior” w Chorzowie, rozmowa nt. kongresu z prezeską MUR-u, rozważania prezeski nt. specyficznych uwarunkowań i ogólnej kondycji bytu zaolziańskiego seniora. Tomik zawiera również wypowiedzi utytułowanych uczestników kongresu np. Prof. Ireny Lipowicz, rzeczniczki praw obywatelskich RP. Według Kazimierza Kaszpera „wykłady o szerokiej tematyce wydają się trafiać w zapotrzebowania poznawcze społeczności zaolziańskiej”, więc można powiedzieć, że MUR spełnił swoją misję, a tą jest poszerzanie horyzontów i wzbogacanie wiedzy słuchaczy.

  Następne spotkanie w ramach MUR-u odbędzie się 6 lutego i będzie poruszało temat badań archeologicznych nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. O spotkaniu będziemy informować na naszych stronach internetowych. Wszystkie wydania Scriptum można nabyć w ZG PZKO w Czeskim Cieszynie w cenie 50 kcz.  (AM)

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test